امام خمینی(ره) و 23 قاعده عقلی در اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه از کتاب کشف اسرار

گروه « حزب الله » طرح حکومت اسلامی و آرمان های جدید رهایی از استبداد و استعمار

طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، نیروهای بسیاری را در سراسر ایران به خود جذب کرد و انگاره های جدیدی برای رهایی از یوغ رژیم پهلوی فراهم ساخت؛ انگاره هایی که بر خلاف اندیشه های چپ و راست، ریشه در فرهنگ ملی و مذهبی ایران داشت.دانشجویان مبارز در ایران، سرخورده از جریان های چپ…

روزنه های امید در فضای ناامیدی زن ایرانی در فرهنگ منحط پهلوی

در واپسین سال های دهه چهل آن گاه که امام خمینی، ایده تشکیل حکومت اسلامی را در قالب « نظریه ولایت فقیه » مطرح کرد، گروه مبارز جدیدی در میان جوانان حوزه و دانشگاه شکل گرفتند که آرمان آنها دیگر رابطه‌ای با الگوهای غربی مبارزه نداشت. یکی از این گروه ها؛ گروه حزب الله بود…

شهید فاطمی، چریکی با آرمان تشکیل حکومت اسلامی

امام خمینی(س) با طرح حکومت اسلامی آرمان های و مفاهیم فرهنگ ملی را که در ایران به مقدار زیادی از جذابیت افتاده بود، زنده کرد و کلیشه های قدیمی دگرگونی را که با چپ و راست و کمونیسم و مارکسیسم معنا می شد بهم ریخت و مردم را در جستجوی راه جدیدی برد و نشان…

جستارهای در آفت شناسی ریشه های انقلاب اسلامی

در هر انقلاب، رهبران انقلاب، مردم را به پیشینه های پذیرفته شده ذهنی ایشان ارجاع می دهند و تعارض آنها با واقعیات رژیم موجود متذکر می شوند و از مردم می خواهند تا با اعتراض، نهضت و انقلاب موجب تغییر وضع موجود در جهت همسازی آن با عقاید، اندیشه ها، ارزش ها و حتی نظام…

اختیارات رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیاست تطبیقی در دوران معاصر بخشی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است که در آن ساختارهای عینی نظام های سیاسی با هم مقایسه می شوند. بی تردید نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که در ساختار حقوق اساسی، در رده نظان های سیاسی غربی جای نمی گیرد و خود نظام بی…

جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی

مفهوم مردم سالاری دینی از جمله مفاهیمی است که برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و به عنوان نظریه ای شاخص در نسبت دین با سیاست است. مفهوم مردم سالاری دینی با تمام ابعادش بیانگر گرایش شاخصی در حوزه معرفت سیاسی است که با گفتمان رسمی و غالب اندیشه های سیاسی تفاوت بنیادی دارد. عده ای…

sed id ut dolor. massa sit libero ut et, eleifend libero venenatis,