با نگرشی تطبیقی به اختیارات رهبران در نظام های سیاسی لیبرال

دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

سیاست تطبیقی در دوران معاصر بخشی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است که در آن ساختارهای عینی نظام های سیاسی با هم مقایسه می شوند. بی تردید نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که در ساختار حقوق اساسی، در رده نظان های سیاسی غربی جای نمی گیرد و خود نظام بی بدیلی در حوزه علم سیاست می باشد.

مقایسه نهادهای حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام های غربی یکی از مباحث مهمی است که متاسفانه جای آن در مطالعات کلاسیک علوم سیاسی و تاریخ نظریه ها و نظام های سیاسی در ایران خالی است. مقاله حاضر به صورت اجمالی فتح بابی است برای پرداختن هر چه بیشتر به این بحث مهم. نویسنده در این مقاله سعی دارد با نگاهی اجمالی به حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و نظام های سیاسی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان چشم انداز مناسبی برای شناخت علمی پایه های نظری جمهوری اسلامی فراهم می سازد.

نسخه کامل PDF
libero. ut id, Praesent mattis Praesent amet,