امام خمینی(ره)، فقه شیعه و بازآفرینی زبان فکری جدید در سیاست

دکتر مظفر نامدار

در این مقاله نویسنده به زعم خود به جوهره اصلی انقلاب اسلامی که همانا آرمان حکومت دینی است می پردازد. در این مقاله بر این موضوع تأکید شده است که امام با طرح انقلاب اسلامی نه تنها سلطه نظام فکری حاکم بر جامعه را در ذهن ایرانیان در هم شکست و به رهایی آنها کمک کرد بلکه با طرح نظام جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه این امکان را فراهم ساخت تا باورهای به ارث رسیده از سال ها سلطه نظام سلطنت مورد سئوال و تردید، قرار گیرد.

ایشان همچنین با درک درست از جهان قدیم و میراث فکری و فرهنگی آن و همچنین جهان جدید و دگرگونی هایی که در حال وقوع بود توانست گسست معرفتی بین این دو جهان را که نزدیک به یکصدسال در ایران القا می شد با معرفت شناسی تشیع حل نماید. امام خمینی با ساقط کردن یک نظام استبدادی و ایجاد دگرگونی عظیم اجتماعی و فکری در ایران اثبات کرد که دین نه تنها مایه هلاکت سیاست نیست بلکه می تواند اعاده حقوق از دست رفته بشر، مردمسالاری، عدالت و عقلانیت و زبان فکری قابل اعتمادی نه تنها برای ایران و ایرانی بلکه برای کل عدالت طلبان جهان باشد.

نسخه کامل PDF
id consectetur libero Phasellus Aliquam amet, dolor lectus eget commodo