نامه امام خمینی (ره) به دکتر سید حمید روحانی مجموعه مستند زنگ تاریخ (فیلم)

از دیگر رسانه ها

آرشیو مطالب

انتشارات


نهضت امام خمینی

نقدی بر مدخل امام خمینی

در دایره المعارف تشیع

نقدی بر مدخل خمینی، روح الله

در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی


انقلاب اسلامی در مراغه


روزهای حماسه و نور


جوانان درباری و آرمانشهر


اسناد انقلاب اسلامی


روزگار قائم مقامی

نخستین پیش نویس
قانون اساسی

از جولانگاه استر تا
وادی صهیون


شوریدگی در تذبذب

نفوذ اسرائیل در عراق و

تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

انقلاب اسلامی ایران و

گروه‌های تجزیه طلب


شریعتی در دادگاه تاریخ

اسرائیلیات


اسرائیلیات تاریخی


روایت‌های ناروا


پیرامونی

آرشیو آثار
پاسخ به سوالات شما

امام خمینی

کلام امام
صحیفه امام

مقاومت فلسطین

مقالات فلسطین کتاب‌شناسی

نقد کتاب

آرشیو

اسناد

اسناد

فصلنامه ۱۵خرداد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید حمید روحانی
سردبیر: مظفر نامدار
دبیر سرویس فلسطین: علیرضا سلطانشاهی
مدیر داخلی: مهدیه مرادپور
مدیر اجرایی: سید محمود حقی
صفحه آرا: آرام بدیعی دزفولی
ناشر: بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
پست الکترونیک:
              15khordad@iranemoaser.ir
              15khordad.mag@gmail.com
نشانی: تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی،کوچه زاور، کوچه گل، کوچه دادآفرین، پلاک ۶
تلفن: ۵ – ۲۲۵۷۹۱۹۲ نمابر: ۲۲۷۶۱۲۶۴
صندوق پستی: ۷۳۸۵

مقالات شماره‌های پیشین

چندرسانه ای

No images found.

جهت آگاهی از مطالب اینستاگرام
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
به آدرس زیر مراجعه نمایید. 

bonyad.daneshnameh

دنبال کردن