« سیطره سیاست حب نفس وفقدان خرد و منطق در فهم تاریخ»

دکتر سیدحمید روحانی

در بخش اول مقاله «روتوش کتاب هاشمی بدون رتوش» برنامه‌های پشت پرده جریان‌های استحاله‌گر و گروه‌های واداده و تسلیم طلب در برقراری ارتباط با بعضی از شخصیت‌های انقلابی از جمله آقای هاشمی رفسنجانی و گفت و گوهای دراز مدت با وی تا حدودی بررسی شد. در نوشتار پیش رو که در واقع بخش دوم مقاله «روتوش کتاب هاشمی بدون رتوش» است نویسنده کوشیده  به نکات دیگری از روش های نامتعارف و شگردهای غیر اخلاقی صادق زیباکلام در القای بعضی متشابهات،‌ مشهورات، متواترات و مسموعات تاریخی به آقای هاشمی و حقیقی نشان دادن آنها را از زبان ایشان بپردازد.

نسخه کامل PDF
Aliquam in id leo. Donec ut dictum Donec elit. mattis