جستارهایی پیرامون « روش های نامتعارف در القای مشهورات و متشابهات تاریخی به جای رخدادها»

دکتر سیدحمید روحانی

هاشمی بدون رتوش نام کتابی است که در آن صادق زیباکلام گفت و گوهایی را با اکبر هاشمی صورت داده است. آنچه ما را به نقد و خرده‌گیری و به نحوی رویارویی با مطالب این کتاب و یا کتاب های خاطراتی از این دست وا داشته و می دارد، دروغ پردازی ها، ‌نارواگویی ها، تحریف گری ها، غرض‌ورزی های شیطنت آمیز می باشد، نه باورها و پندارها که به هر دلیلی خطا و اشتباه است و صاحب آن اصرار ندارد که این پندارها را به جای واقعیت ها و حقیقت ها قالب کند. در نوشتار پیش رو تلاش خواهد شد روش های نامتعارف و شگردهای غیر اخلاقی صادق زیباکلام را در القای بعضی متشابهات،‌ مشهورات، متواترات و مسموعات تاریخی به آقای هاشمی و حقیقی نشان دادن آنها را از زبان ایشان نشان دهیم.

نسخه کامل PDF
dapibus eleifend suscipit tempus ut Praesent adipiscing