توییتر @Rohani_s_Hamid

Tweets

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • June 16, 2020
Upload Image...
 

این روزها جناب رئیس‌جمهور به یاد مردمی که از فشار مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری به ستوه آمده‌اند، هرچه رساتر فریاد می‌زند که کوتاهی در برابر گرانی و گرفتاری‌های زندگی مردم پذیرفتنی نیست! این شگرد جناب رئیس‌جمهور برگرفته از شیوه دزدهاست که هنگام فرار برای اینکه دزد شناخته نشود، رساتر از همه فریاد می‌زنند که دزد را بگیرید!

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Mar 9, 2020

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Mar 7, 2020

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Mar 4, 2020

مقام معظم رهبری: «قوی شویم تا جنگ نشود.» جناب رئیس جمهور: «تسلیم شویم تا جنگ نشود! ذلت‌پذیر شویم تا جنگ نشود! برجام را پاس بداریم تا جنگ نشود!»

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Feb 25, 2020

ظریف در چهره دیگر

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Feb 4, 2020

وجود ویژگی های فاشیسم در رفتار تسلیم طلبان

 
سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 28, 2020

دستپاچگی تسلیم طلبان

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 12, 2020

سانحه‌ای جانسوز و سوء استفاده عناصر مرموز

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 7, 2020

#سازش‌کاران با آمریکا به دنبال منافع شخصی هستند. ادامه #برجام یعنی خدمت به آمریکا.

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 4, 2019

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 4, 2020

کلام الملوک ملوک الکلام

 

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Jan 1, 2020

کلام الملوک، ملوک الکلام رئیس جمهور والاتبار که از غم و رنج مردم خواب ندارد! در پی آلودگی هوا، رئیس جمهور به سخن آمد که: ما با آلودگی ۲۰۰ مدارس را تعطیل می کنیم اما در هند با آلودگی ۳۰۰ و … دولت فهماند که برای آلودگی هوا راه‌حلی ندارد، به راستی کلام الملوک، ملوک الکلام.

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Dec 25, 2019

شعار «ما باید از فرق سر تا انگشت پا غربی بشویم » را اولین بار تقی زاده مطرح کرد که آخوند بود! در مسئله گرانی ، تورم و فشار اقتصادی که بر گرده مردم می‌آید، ببینید برای آقایان خیلی عادی است! ذره‌ای نگرانی ندارند!اگر تقی‌زاده آن زمان حرفی زد این آقایان خواهند با عملشان پیاده کنند

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Dec 22, 2019

فراماسون ها در سده گذشته با شعار «از فرق سر تا نوک انگشت پا باید فرنگی شویم تا ایران به ترقی دست یابد» تلاش کردند ایران را به گنداب وابستگی و تباهی بکشانند. امروز جناب رئیس جمهور بر آن است که این شعار یکصد ساله فراماسون‌ها را عملاً پیاده کند، با دروغ گفتن و وعده های دروغ و…

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Dec 18, 2019
 

پیام به مردم ستم‌دیده زاهدان

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Dec 15, 2019

آن بدبخت‌ها با خوش باوری به اینکه کار نظام تمام است، بر آن شدند درهای زندان را بشکنند و از سران منافق که می خواستند سه روزه تهران را فتح کنند استقبال کنند! سرکرده‌های فتنه ۸۸ نیز در پی آشوب دست پرورده‌های آمریکایی_صهیونیستی بوی کباب شنیدند؛ غافل از اینکه … داغ می‌کنند.

سید حمید روحانی
@Rohani_s_Hamid • Dec 15, 2019

بوی کباب نبود! اعلامیه‌های ریز و درشت سرکرده‌های فتنه ۸۸ در پی آشوبگری‌های دست پرورده‌های آمریکایی_صهیونیستی در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان، شورش زندانی‌های منافق را که به ظاهر از توابین بودند به یادم آورد. …