دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین نوشته احسان نراقی در آبان ۱۳۷۰ در پاریس به زبان فرانسه انتشار یافت. این کتاب در ایران، برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ با ترجمه آقای سعید آذری، توسط موسسه خدمات فرهنگی رسا به چاپ رسید. کتاب مذکور هر چند صرفاً به فرازهایی از خاطرات پنج سال زندگی آقای احسان نراقی اختصاص دارد، اما می تواند تا حدودی در شناخت این چهره که همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته است، موثر باشد. از آنجا که افرادی چون آقای نراقی کوشیده‌اند تا در تاریخ معاصر ما حتی المقدور در سایه حرکت کنند، کمتر مطلب منسجمی از آنها به ثبت رسیده است؛ ‌اصلی که نویسنده در تدوین کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین نیز کاملاً به آن پایبند مانده است و در این مقاله به این موضوعات اشاره شده است.

نسخه کامل PDF
quis, risus Nullam adipiscing ut nunc libero Donec eleifend sed