دکتر منوچهر محمدی

کتاب «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» که چهار گفتار پیرامون اثرات انقلاب در نظام بین الملل، جهان اسلام، نظریه های انقلاب و الگوهای نظام سیاسی است، اثری است که در سیزده فصل به ویژگی های انقلاب اسلامی، علل و عوامل پیروزی انقلاب، تفاوت انقلاب اسلامی با سایر تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، ساختار شکنی نظریه های انقلاب در اندیشه های غربی، استراتژی های جهانی شدن انقلاب اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی در نظام بین الملل، بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، منطقه شامات، آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر، شبه قاره هند و خاور دور می پردازد.

این کتاب با ارائه اسناد و مدارک و تحلیل متون و منابع موجود، در سطح گسترده ای بازتاب عمومی انقلاب اسلامی در دولت ها، ملت ها، نظام بین المللی و نظریه های سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مقاله حاضر تلخیصی از کتاب «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» تألیف دکتر منوچهر محمدی است که در آینده ای نزدیک به چاپ خواهد رسید. دکتر منوچهر محمدی این کتاب را در اختیار فصلنامه ۱۵ خرداد قرار دادند و مقاله پیش رو بخشی از مقدمه و نتیجه گیری این اثر است.

نسخه کامل PDF
suscipit consectetur Phasellus consequat. diam id pulvinar