دگرگونی در نظام آموزشی و پژوهشی ایران

دکتر حجت سلیماندارابی

همان طور که در مقاله منتشر شده در شماره قبل گفته شد، پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی، پرسش از نحوه نگاه دین به حوزه عمومی بوده و یک پرسش بنیادین می باشد. روش این پژوهش در پاسخ به این پرسش، روشی تطبیقی است.

برای دستیابی به پاسخ های منطقی و مناسب به این پرسش، دستاوردهای انقلاب مشزوطه و انقلاب اسلامی به عنوان دو حرکت بزرگ اجتماعی ایران در دوران معاصر مقایسه خواهد گردید. ارکان اصلی و اساسی این مقایسه در بخش اول این پژوهش(شماره پیشین) مطرح شد. حال این مقاله به دنبال آن است که معیارهای ملموس دگرگونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در دوره هفتاد ساله مشروطه و دوره بیست و پنج ساله انقلاب اسلامی را مورد مقایسه قرار دهد.  

نسخه کامل PDF
elementum tristique venenatis, quis, nec ante. felis fringilla eleifend lectus adipiscing et,