برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی(س)، دفتر چهارم

طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، نیروهای بسیاری را در سراسر ایران به خود جذب کرد و انگاره های جدیدی برای رهایی از یوغ رژیم پهلوی فراهم ساخت؛ انگاره هایی که بر خلاف اندیشه های چپ و راست، ریشه در فرهنگ ملی و مذهبی ایران داشت.دانشجویان مبارز در ایران، سرخورده از جریان های چپ و راست، در میان باورها و ارزش های ملی به دنبال تکیه گاهی به عنوان پشتوانه فرهنگی مبارزات خود می‌گشتند و امام با طرح حکومت اسلامی از دل فرهنگ بومی، تکیه گاه مورد نظر را ایجاد کرد و این جریان های پراکنده را به خیل عظیم ملت ایران پیوند زد.

در چنین فضایی، گروه‌های مذهبی جدیدی تحت تأثیر نظریه حکومت اسلامی در پهن دشت سرزمین ایران شکل گرفت که گروه حزب الله یکی از این گروه ها بود. در این نوشتار به چرایی تأسیس، چگونگی کشف و بازداشت این گروه توسط ساواک و نیز فرجام آن پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF
Donec dictum libero dapibus facilisis ipsum odio Donec Nullam