برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی(س)، دفتر چهارم

امام خمینی(س) با طرح حکومت اسلامی آرمان های و مفاهیم فرهنگ ملی را که در ایران به مقدار زیادی از جذابیت افتاده بود، زنده کرد و کلیشه های قدیمی دگرگونی را که با چپ و راست و کمونیسم و مارکسیسم معنا می شد بهم ریخت و مردم را در جستجوی راه جدیدی برد و نشان داد که ایران برای باز تولید فرهنگی نیاز به حکمت و معرفت تازه‌ای دارد. با طرح حکومت اسلامی قطب های آرمانی و مبارزاتی جدیدی در ایران شکل گرفت.

قطب هایی که با آرزوهای عمیق به زندگی اسلامی و تمایل به طرز فکرهای بومی و ملی که با نقشه ها و برنامه های از پیش ساخته شده غرب گرایان مخالف بودند.از جمله گروه‌های که با شنیدن ترنم تشکیل حکومت اسلامی، آرمان خود را بر اساس آن بنا کرد، گروهی است که رهبری آن را مجاهد خستگی ناپذیری به نام حمیدرضا فاطمی بر عهده داشت که در این نوشتار سعی شده تا  گوشه‌ای از زندگی و مبارزات او در راه تشکیل حکومت اسلامی  مورد بررسی و واکاوی  قرار گیرد.

نسخه کامل PDF
efficitur. Sed luctus dolor. nunc at ut ut odio Donec id dictum