گروه پژوهش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

شب ۱۲ محرم ۱۳۸۳ مطابق با ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ حمله نظام مشروطه سلطنتی به نهادهای دینی و در رأس آن پایگاه روحانیت در حوزه علمیه قم آغاز شد.آنچه در پانزده خرداد به وقوع پیوست، یک حادثه دردناک در بیان حوادث تاریخ این مرز و بوم نبود. پانزده خرداد به تمام معنا آغاز یک تاریخ جدید در ایران بود. در زندگی اجتماعی انسان هزاران رخداد به وقوع می پیوندد، اما همه آنها تبدیل به دخدادهای تاریخی نگردیده و تاریخ ساز نمی باشد.

بی تردید رخدادهای تاریخی پیوند نزدیکی با باورها و اعتقادات، بینش ها و گرایش ها و آرمان های یک جامعه دارند. پانزده خرداد به این اعتبار یک رخداد تاریخی است، چون پیوند عمیقی با آرمان های جامعه ایران دارد. این مقاله بر آن است در جهت پاسخ گویی به پاره ای ابهامات و جلوگیری از تحریف تاریخ، شمه ای از نهضت امام خمینی(ره) را در راه آزادی و استقلال ملت ایران از لابه لای اسناد و گزارشات آن دوران مرور نماید. این گزارشات شامل گزارشات رسمی کارگزاران نظام شاهنشاهی در برخورد با نهضت امام خمینی است که از جهات مختلفی گویای تفاوت این نهضت با نهضت های گذشته تاریخ ایران است.

نسخه کامل PDF
pulvinar Donec Aliquam sed ut sit ut