نگاهی تاریخی به کتاب حکومت اسلامی

مهدی رنجبریان

نهضت امام خمینی(ره) که با فریادهای بیدارگرانه آن رهبر فرزانه در خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد، به نظر می‌رسید از اواسط دهه ۱۳۴۰، دچار رکود شده و به بن‌بست رسیده است. از جمله عواملی که در پیدایش این وضعیت سهیم بودند؛ تبعید رهبری نهضت از کانون مبارزه، ایجاد ابهام در اهداف نهضت در میان مبارزان و … بود. در کنار این عوامل، اقداماتی از سوی امام و مبارزان انقلابی انجام گرفت که منجر به تجدید حیات نهضت شد. یکی از اقدامات تأثیرگذار و کلیدی که امام خمینی(ره) موجد آن بودند، چاپ کتاب «حکومت اسلامی یا ولایت فقیه» بود.

نویسنده در این مقاله به دنبال آن است که ابتدا به معرفی نسخه های مختلف منتشر شده کتاب «حکومت اسلامی یا ولایت فقیه» و سپس به تبیین و بررسی اهمیت و تأثیرات این کتاب در جریان پیشبرد و پویایی نهضت امام خمینی بپردازد.

نسخه کامل PDF
mattis felis elit. velit, dolor. amet, pulvinar odio ut dolor libero