برگرفته از کتاب نهضت امام خمینی(س) جلد چهارم

تلخیص: مهدیه مرادپور

در شماره های نخستین این فصلنامه( شماره ۲و۵) گوشه هایی از خیزش و خروش بهمن حجت کاشانی بر ضد رژیم پهلوی و تلاش خستگی ناپذیر او را در راه برپایی نظام سمبلیک اسلامی در روستای خرم‌دره بازگو کردیم و این واقعیت را نشان دادیم که نهضت امام و طرح حکومت اسلامی از جانب ایشان نه تنها در میان ملت ایران جایگاه ویژه و دامنه‌داری یافت و زمینه ساز انقلاب اسلامی شد، بلکه تا اعماق دربار و محافل طاغوتی نیز نفوذ کرد و جوانی مانند بهمن حجت کاشانی، علی پهلوی، کاترین عدل و برخی شاهزاده ها و والاتبارها را به خود آورد و به جنب و جوش واداشت. آنچه در پی می‌آید بخش‌هایی از بازتاب فعالیت‌های شهید بهمن حجت کاشانی در میان گروهها و سازمان های سیاسی و برخی قلم به دستان خود فروخته برای زیر سئوال بردن چهره آن شهید است که از دفتر چهارم نهضت امام برای خوانندگان اندیشمند ۱۵ خرداد بر گرفتیم؛‌باشد تا واقعیت‌ها به درستی آشکار شود و تحریف گران و دروغ سازان تاریخ به درستی دریابند که « دروغ فروغ ندارد».

نسخه کامل PDF
risus. adipiscing elit. mi, tempus sem, ut