دادگاه های ویژه، زنگ خطر برای خیانتکاران

با آغاز نهضت امام و اوج مبارزه در حوزه قم، استکبار جهانی، سازمان های جاسوسی و زورمداران حاکم بر ایران ، به شدت نگران و اندیشناک شدند و به وحشت افتادند. از این رو به مانند شیوه سابق شان همه نیروی خود را به کار گرفتند که حوزه قم را را ساقط کنند و استقلال…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(19)

رویارویی با دانایان و پیشوایان امت و خوار داشتن روحانیت از توطئه‌های دیرینه‌ای است که سازمان فراماسونری و همدستان آن در ایران به شدت دنبال می کنند. این گروه‌ها تحت عناوین « منورالفکران »، «روشنفکران»، « متجددین» و… یک بازی سیاسی- فرهنگی به راه انداخته‌اند که در راه انجام آن از هیچ  جنایتی پروا ندارند….

با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون چرایی پرداختن دکتر سید حمید روحانی به موضوع اشتباهات آقای منتظری در سخنرانی ها و نوشتارهای ایشان، ‌صحت سنجی گفتاری از امام خمینی مبنی بر اینکه…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (۱۸)

آزمایش الهی قانونی است گریز ناپذیر و سنتی جاویدان برای عینیت بخشیدن به سرشت ها، نیت ها، ویژگی ها و انگیزه های آنانی که در صحنه های گوناگون با چهره دینی، مردمی، عدالتخواهی و … خودنمایی کرده اند. در پی پیروزی انقلاب اسلامی آزمایش الهی چهره واقعی بسیاری از شخصیت ها و گروههای سیاسی را…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (۱۷)

در کشورهای اسلامی پیشاپیش هر نهضت ضد استعماری مرجعیت شیعه حضور داشته است. حضوری که همواره به عنوان تکیه‌گاه مطمئنی برای توده مردم مطرح بوده و بدین خاطر استعمار همیشه در صدد از بین بردن و یا کمرنگ کردن تأثیر این نقش بوده است. در این نوشتار نویسنده  می کوشد با اشاره بر سیاست های…

با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون عدم اصالت خاطرات منتشر شده به نام آقای منتظری  و همچنین علل حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین  می باشد. 

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (16)

اسلام‌زدایی و روحانی ستیزی از توطئه‌های استعمار بوده و هست. توطئه ای که دشمنان اسلام با به بازی گرفتن گروه‌های مختلف تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی به ویژه از میان روحانیت- با توجه به میزان نقش و حضور آنان در جامعه و سیاست‌گذاری‌ها- تلاش شوم خود را در براندازی اسلام و خدشه‌دار کردن چهره اسلام پی…

Phasellus amet, in Donec nec elit.