فصلنامه پانزده خرداد شماره 75 و 76 منتشر شد

در این شماره می‌خوانیم: «وانمودگرایی تاریخی، مارهای دوش ضحاک و مغز جوانان ایران! | یادداشتی پیرامون «دیزنی‌لند»ها و «گجت»های تاریخ‌نگاری دوران پهلوی و جمهوری اسلامی» رسالت رویارویی با تحریف تاریخ ایران در آستانه طوفان پرونده ویژه ۱۵خرداد۱۳۴۲  اسنادی در مورد روشنگری‌های امام پس از جنایت شاه در مدرسه فیضیه در سال ۴۲ و ضرورت کنترل…

non sit Sed suscipit Praesent felis ut id, Praesent efficitur.