کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی

دکتر سیدحمید روحانی

آزمایش الهی قانونی است گریز ناپذیر و سنتی جاویدان برای عینیت بخشیدن به سرشت ها، نیت ها، ویژگی ها و انگیزه های آنانی که در صحنه های گوناگون با چهره دینی، مردمی، عدالتخواهی و … خودنمایی کرده اند. در پی پیروزی انقلاب اسلامی آزمایش الهی چهره واقعی بسیاری از شخصیت ها و گروههای سیاسی را عیان ساخت. رسوایی سازمان منافقین در مبارزه با امپریالیسم، رسوایی شیخ علی تهرانی در پشت کردن به انقلاب اسلامی و پناه بردن به دامان صدام حسین، رسوایی ابوالحسن بنی صدر و همچنین رسوایی صادق قطب زاده نمونه هایی از مردودین در امتحان الهی بشمار می‌آیند. در این میان، از همه اسفناک تر و درد آورتر سرنوشت آقای شیخ حسینعلی منتظری است که در برابر امتحان الهی با رسوایی و روسیاهی نمره رد گرفت و از کلاس آزمایش خدایی شرمنده و درمانده رانده شد.

آقای منتظری آن گاه که از قائم مقامی کنار گذاشته شد، رشته شکیبایی و بردباری را به گونه‌ای از دست داد که به انقلاب پشت کرد و در صف دگر اندیشان و اپوزیسیون ایستاد و هم صدا با رادیوهای بیگانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی به سمپاشی و جوسازی دست زد. با بازخوانی کتاب خاطرات منسوب به ایشان بار دیگر می توان دریافت که ایشان در زمینه توطئه علیه انقلاب اسلامی با دشمنان و براندازان هم صدا شده و دانسته یا ندانسته به رویارویی با انقلاب برخاسته است.

نسخه کامل PDF
Curabitur sit venenatis Sed porta. consequat. eleifend