وقتی منافقان تاریخ می نویسند!!

دکتر سید حمید روحانی

در تاریخ اسلام دو دسته از عالمان بیشترین آسیب ها را به اسلام و جامعه اسلامی وارد کرده اند.عالمانی که از تهذیب و تزکیه بی نصیب بودند و عالمانی که از خرد و اندیشه و حکمت و بصیرت برخوردار نبودند. نویسنده در این نوشتار بر این موضوع تأکید دارد که هر شخصی اگر توانست علوم اسلامی را کسب کند و به مقام اجتهاد  برسد از همه رذایل، پلیدی ها و آلودگی‌ها نرسته و به واقع نمی‌توان او را خودساخته و مهذب بشمار آورد! چرا که هیچ علمی به تنهایی انسان را وارسته نساخته و آلودگی درون را نمی‌زداید.

نویسنده با این مقدمه می کوشد با استناد به خاطرات منسوب به آقای حسینعلی منتظری و نیز کتاب واقعیت ها و قضاوت ها پنداربافی های منفی آقای منتظری، نسبت به حاج سید احمد خمینی در اداره بیت امام خمینی را به نقد بنشیند و یک به یک آنها را رد نماید. او در ادامه بر این باور است که با نگاه به نامه ها، دیدگاه‌ها و موضع گیری های آقای منتظری به خوبی می توان دریافت که چرخش دیدگاه‌های آقای منتظری نسبت به گروهک منافقین، امام را به آنچه در بیت او می گذشت و به خطری  که از جانب او اسلام، ایران، انقلاب و ملت را تهدید می‎کرد، به درستی آگاه ساخت و بدین سان او از قائم مقامی رهبری عزل نمود.

نسخه کامل PDF
eget facilisis ultricies venenatis, mi, id, accumsan risus. nunc libero