روشهای ضد تاریخی خاطرات منتظری در تحریف تاریخ انقلاب اسلامی

دکتر سید حمید روحانی

دروغ پردازی، تحریف حقایق و وارونه نویسی رخدادهای تاریخی از بزرگ ترین و برّنده ترین حربه های دیرینه مخالفان در جنبش های دینی و مردمی و پیروان منافع شخصی و گروهی در ازای تاریخ است. در این روش رخدادهای تاریخی به گونه ای تعریف و تحلیل می شوند که از صدر و سیاق آن معانی ای استخراج می شود که در نهایت مبیّن اثرات همان جریان در همه رخدادهای مؤثر تاریخ آن دوره قلمداد می شود. تحریف گران تاریخ با احساسات و عقل جامعه بازی می کنند و از اینکه جامعه را از بنیاد های عاطفی و عقلی تهی می کنند، به خود می بالند.

خاطرات منسوب به آقای منتظری در بهره‌گیری از این روش ضد تاریخی در دوران معاصر در نوع خود بی‌نظیر است. نویسنده در شمار‌های پیشین فصلنامه، بالغ بر ۲۴ نمونه از مصادیق عینی تحریف رخدادهای تاریخ انقلاب اسلامی را در خاطرات منسوب به آقای منتظری بازگو نموده و دلایل و شواهدی را در رد و نادرستی آن ارائه کرده است، حال در مقاله حاضر نیز نمونه های دیگری از این تحریفات از جمله؛ پایین آوردن مقام علمی و اجتماعی امام خمینی، وارد کردن اتهام تفرقه افکنی میان روحانیت، به امام خمینی در ماجرای کتاب شهید جاوید، روابط کم رنگ امام خمینی با آیت الله بروجردی و … مورد بررسی قرار گرفته است.

نسخه کامل PDF
Donec ut risus. ut fringilla elit. eget Phasellus Aenean velit, Aliquam