تحریف و تخریب تاریخ و شخصیت های تاریخی

دکتر سید حمید روحانی

از خطرهای اساسی و ریشه ای برای تاریخ، تحریف واقعیت ها و وارونه نشان دادن رویدادها و جریان های تاریخی زیر پوشش خاطره نگاری می باشد که این روزها در بازار سیاست رواج یافته و متداول است. در بیشتر این خاطره نگاری ها، خودنمایی و برجسته نمایاندن فعالیت های سیاسی خود، جلب نظر می کند. شماری از کسانی که به اصطلاح از خودی ها بشمار می آیند، آنگاه که به انتشار خاطرات خود دست می زنند، از آغاز این اندیشه را در سر دارند که برای خود در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش ویژه و برجسته ای دست و پا کنند، خود را کارفرما و کارگردان اصلی نهضت و انقلاب و یا دست کم یکی از رهبران شاخص آن بنمایانند.

در کنار آن به تسویه حساب های شخصی و جناحی دست بزنند و از برخی انتقام بگیرند و خود را وارسته و دیگران را ناشایسته بنمایانند. با نگاهی به خاطرات منسوب به آقای منتظری، این شیوه تحریف و تخریب فراوان دیده می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا بخش های دیگری از مطالب خلاف واقع مندرج در این خاطرات را بازگو کند و پرده از آن بردارد.

نسخه کامل PDF
id elit. venenatis, consequat. massa tristique