در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون مواضع امام خمینی(ره) نسبت به گروه نهضت آزادی و نیز پاسخ دکتر سید حمید روحانی به نامه اهانت ‌آمیز فردی به نام مصطفی ایزدی؛ از جمله معترضان به نقد کتاب خاطرات حسینعلی منتظری و وابسته به بیت آقای منتظری می باشد. 

نسخه کامل PDF
sed Aliquam libero Praesent elit. accumsan Aenean sem, dictum venenatis, commodo