پرسش و پاسخ

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون عدم اصالت خاطرات منتشر شده به نام آقای منتظری  و همچنین علل حمایت جمهوری اسلامی از مردم مظلوم فلسطین  می باشد. 

نسخه کامل PDF