شرق شناسی «اسرائیلی»، خصوصیات و اهداف

گستره شرق و مفهوم آن در شرق شناسی «اسرائیلی» با تمام ابعاد و زوایای آن است. در این نوع از شرق‌شناسی رایج در «اسرائیل» یهودیان متعددی در مراکز علمی، تحقیقاتی، تاریخ، تمدن، فلسفه و فقه اسلامی و بسیاری از دستاوردهای علمی و فرهنگی، اسلام را مورد مداقه و توجه قرار می دهند و متأسفانه به…

پیشینه همکاری رژیم شاه در طرح‌های نظامی منطقه‌ای با اسراییل

پهلوی و صهیونیست

روابط ایران و رژیم صهیونیستی اسراییل آن‌گونه که یعقوب عبدی اشاره می‌کند به طور کلی به دو دوره همکاری استراتژیک و خصومت آشکار تقسیم می‌شود. دوره محمدرضاشاه، دوره همکاری استراتژیک و تاکتیکی میان ایران و اسراییل است و دوره جمهوری اسلامی، دوره دشمنی آشکار و صریح میان ایران و رژیم صهیونیستی می‌باشد. روابط ایران و…

شاه و رژیم صهیونیستی (1)

پهلوی و صهیونیست

اندیشه و انگیزه آفرینندگان «اسراییل» پیش از گذر و نظر به همکاری‌های شاه و رژیم صهیونیستی و مبارزات امام با آن، بایسته است چند موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد: ۱. انگیزه صهیونیست‌ها از رو آوردن به سرزمین فلسطین ۲. نقشه و اندیشه استعمارگران از کوچ دادن یهودیان به فلسطین ۳. شیوه‌ها و شگردها…

استراتژی امنیتی بگین و سیاست خارجی اسراییل نسبت به کشورهای پیرامون

اسراییل

استراتژی اسراییل در طول چند دهه اخیر در رهیافت تأمین امنیت برای این رژیم خلاصه شده است. این رهیافت به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر در تمامی کابینه‌های روی کار آمده در اسراییل مورد مداقه دولت‌مردان این رژیم بوده است. اگرچه نوسانات در عرصه‌های سیاسی (به دلیل تغییر مکرر دولت‌ها) موجب فراز و نشیب این موضوع در…

آیا رئیس جمهور ایران، جاسوس «اسراییل» است؟!

سید حمید روحانی سریال گاندو، تسلیم طلبان، سازشکاران، غرب باوران و در یک کلمه «برجامی» ها را سخت آشفته، سرگشته و پریشان ساخته و به سفسطه و هذیان واداشته است و مانند مورچه­ ای که آب در لانه او افتاده بود فریاد می ­زد که دنیا را آب برد، دادشان بلند است که سریال گاندو،…

libero Nullam tempus ut ut elit. amet, mattis eget facilisis ipsum odio