جستارهایی پیرامون « ابزاری برای در جهل نگاهداشتن فلسطینیان و ترویج اندیشه صهیونیسم»

نویسنده :مها عبدالهادی/القدس

ترجمه سید قاسم ذاکری

اعراب ساکن در اراضی اشغالی، از سال ۱۹۴۸ با جمعیتی نزدیک ۰۰۰/۲۰۰/۱ نفر، ‌همچنان در اشکال مختلف تحت ظلم و بی عدالتی اشغالگران به سر می‌برند. این عده از اعراب که به اعراب اسراییلی معروف هستند، از لحاظ آموزشی مجبور به فراگیری دروس صهیونیستی در سیستم آموزشی یهودیان می باشند که موضوع این مقاله است. از سوی دیگر، صهیونیست‌ها در نظام آموزشی فلسطینی‌ها و اعراب به اشکال دیگر نیز دست اندازی کرده و خواستار طرح موضوعات صهیونیستی و حذف معارف و تاریخ و تمدن فلسطینی و عربی از نظام آموزشی اعراب  شده‌اند که مصداق بارز آن در سیطره بر ارکان « آنروا» و موضوعات درسی آن مشاهده کرد. هم اکنون صهیونیست‌ها با گستاخی تمام، ‌مطالبات خود را در سیستم آموزشی کشورهای عربی، ‌پیگیری می‌کنند و با فشارهای همه جانبه درصدد فراگیر کردن آموزش صهیونیستی در منطقه هستند که در این نوشتار به گوشه‌ای از آن‌ها پرداخته می‌شود.

نسخه کامل PDF
eget fringilla libero diam elit. Donec mattis pulvinar venenatis,