احمد صلاح بهنسی

منبع: القدس؛ مجله شئون اسرائیلیه

مترجم: قیس زعفرانی

گستره شرق و مفهوم آن در شرق شناسی «اسرائیلی» با تمام ابعاد و زوایای آن است. در این نوع از شرق‌شناسی رایج در «اسرائیل» یهودیان متعددی در مراکز علمی، تحقیقاتی، تاریخ، تمدن، فلسفه و فقه اسلامی و بسیاری از دستاوردهای علمی و فرهنگی، اسلام را مورد مداقه و توجه قرار می دهند و متأسفانه به اندازه همین توجه از سوی اسرائیل و صهیونیسم از اسلام و علوم مرتبط با آن، بسیاری از کشورهای اسلامی، به ویژه ایران، این فعالیت ها را رصد نمی کنند و از عواقب زیان‌بار آن نیز مطلع نیستند.

موسسات علمی و تحقیقاتی موجود در اسرائیل با ارائه دستاوردهای خود، مهم ترین عامل در تدوین استراتژی ضد اسلامی صهیونیسم می باشند. در واقع باور این نکته بسیار سهل است که اسرائیل عامل بسیاری از تفرقه افکنی های مذهبی و فرقه ای در کشورهای اسلامی است: چرا که اساساً شناخت فرق و مذاهب اسلامی از مهم ترین سرفصل های تئوری مراکز علمی موجود در اسرائیل و موسسات مربوطه است. نویسنده در این مقاله سعی دارد ویژگی ها و اهداف شرق‌شناسی اسرائیلی(یهودی) را مورد بررسی قرار دهد.

نسخه کامل PDF
neque. risus adipiscing odio pulvinar risus. non diam elit. commodo libero eleifend