استان گلستان، از 15 خرداد تا تبعید امام

حکومت پهلوی پس از شکست در قضیه انجمن های ایالتی و ولایتی ( سال۱۳۴۱)، برنامه انقلاب سفید  خود  را با زور سرنیزه و دمیدن در بوق و کرنا به اجرا در آورد. حضرت امام خمینی به مخالفت جدی با این برنامه پرداخت و آن را تحریم نمود. در نتیجه مردم از این رفراندوم استقبال نکردند….

دانشگاه تبریز در نهضت امام خمینی (س)

جنبش دانشجویی در ایران قصه ای دراز دارد. پرفراز و نشیب است و فراوان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. متأسفانه در سال های اخیر نیز بواسطه پاره ای اغراض، نسبت به جنبش دانشجویی دیدگاه های متفاوتی ارائه شد که موجب گردید خواسته های این حرکت مترقی در برابر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی قرار…

دوم فروردین ۱۳۴۲، آمیزه ای از شهامت مبارزان و خشونت درباریان

حمله مأموران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم و طالبیه تبریز در فرودین ۱۳۴۲ و کشتار بیرحمانه طلاب علوم دینی را باید پیش زمینه های قیام ۱۵ خرداد تلقی کرد. رژیم شاه که احساس کرده بود روحانیت شیعه برخلاف روش‌های گذشته با برنامه های قوی تر و جدید تری به مقابله با سیاست های استقلال…

15خرداد زمینه های تبلور یک آرمان تاریخی

در دویست ساله اخیر، تحت سیطره سازش آشکار و پنهان نظام استبدادی و دیکتاتوری پادشاهی با جریان منورالفکری غربگرا ، عقل ایرانی مسلمان در ساحات مختلف و موضوعات متعدد تحول و دگرگونی؛ زیر سلطه و سیطره روش های اصحاب غرب گرای تجدد و ترقی قرار داشت.در تمام این دوران ملت ایران به رهبری عالمان دینی…

آئین نامه تحصیلات طلاب علوم دینی و توطئه رژیم پهلوی برای انحلال حوزه های علمیه

حوزه‌های علمیه از دیرباز تا کنون استقلال همه جانبه‌ای داشته‌اند و در همه شئون حیات خود تلاش کردند به دور از وابستگی به ارکان قدرت به حیات علمی خود ادامه دهند. تلاش حکومت‌ها برای دست‌اندازی به حوزه‌های علمیه به خصوص در دوره پهلوی از تقابل‌های قابل توجه روحانیت شیعه با حکومت است. رژیم پهلوی برای…

15 خرداد، ظهور گفتمان تازه در جنبش های اجتماعی ایران

بازخوانی رویدادهای تاریخی بر مبنای رابطه متن و زمینه متن به عنوان روش تحلیل گفتمان، یکی از راه‌های نقد رخدادهای تاریخی است. این روش در حال حاضر در بسیاری از پژوهش های اجتماعی و تاریخی استفاده می شود. نویسنده در این مقاله یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران یعنی سخنرانی تاریخی امام خمینی در…

15 خرداد، سرآغاز افول تمثال پادشاهی در ایران

دلایل تاریخی و نوشته های زیادی وجود دارد که نشان می دهد رژیم مشروطه سلطنتی بر اساس نوعی پیوستگی و تداوم زیربنایی با آرمان های جریان های شبه روشنفکری سکولار ایران از میرزاملکم خان ناظم الدوله به بعد قرار دارد که آرزوی آنها تبدیل نظام ایلاتی سلطنت قاجاریه به یک رژیم دیکتاتوری قانونی شبیه به…

سه خاطره پیرامون قیام 15 خرداد سال 1342

عظمت قیام ۱۵ خرداد به عنوان مقدمه ای بر انقلاب اسلامی هنوز آن گونه که باید برای جامعه ایران به درستی تبیین نگردیده است.  سیطره تاریخ نگاری رسمی در دوران پهلوی بر مراکز علمی و پژوهشی و باقی بودن آثار این تاریخ نگاری تا به امروز فرصت های بسیاری را از تاریخ نگاران حقیقت جو-…