محمد طاهری خسروشاهی

جنبش دانشجویی در ایران قصه ای دراز دارد. پرفراز و نشیب است و فراوان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. متأسفانه در سال های اخیر نیز بواسطه پاره ای اغراض، نسبت به جنبش دانشجویی دیدگاه های متفاوتی ارائه شد که موجب گردید خواسته های این حرکت مترقی در برابر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی قرار داده شود.

به همین دلیل کالبدشکافی صادقانه جنبه های گوناگون مطالبات دانشجویی، نه تنها موجب تبین رسالت تاریخی این جنبش است، بلکه خواسته های سیاسی و فرهنگی اصیل آن را از تفاسیر غیر واقعی می پیراید. در این مقاله نویسنده بر آن است تا سیر فعالیت های اسلامی جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز را که از آغازین روزهای نهضت امام خمینی با توزیع اعلامیه ایشان آغاز و تا واپسین روزهای نهضت و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ادامه داشت را مورد بررسی قرار دهد.

نسخه کامل PDF
felis leo nunc sem, ut elementum