دادگاه های ویژه، زنگ خطر برای خیانتکاران

با آغاز نهضت امام و اوج مبارزه در حوزه قم، استکبار جهانی، سازمان های جاسوسی و زورمداران حاکم بر ایران ، به شدت نگران و اندیشناک شدند و به وحشت افتادند. از این رو به مانند شیوه سابق شان همه نیروی خود را به کار گرفتند که حوزه قم را را ساقط کنند و استقلال…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(19)

رویارویی با دانایان و پیشوایان امت و خوار داشتن روحانیت از توطئه‌های دیرینه‌ای است که سازمان فراماسونری و همدستان آن در ایران به شدت دنبال می کنند. این گروه‌ها تحت عناوین « منورالفکران »، «روشنفکران»، « متجددین» و… یک بازی سیاسی- فرهنگی به راه انداخته‌اند که در راه انجام آن از هیچ  جنایتی پروا ندارند….

رویکرد ابزارگرایانه به دین و روحانیت در تاریخ معاصر ایران(1)

شاید هیچ دوره ای از تعاملات بشر با دین و حاملان آن را به مانند دوره معاصر، ابزارانگارانه و مصلحت اندیشانه سراغ نداشته باشیم. کمتر نخبگان و جریان های سیاسی و اجتماعی بودند و هستند که فارغ از نگاه ابزاری وارد گفتگو و برقراری تعامل با دین و روحانیت شده اند. در رویکرد ابزاری هیچ…

قیام 15 خرداد و نهضت‌‌های سده پیشین، مشابهت‌ها و تفاوت‌ها

هجوم همه جانبه استعمارگران از سده شانزدهم میلادی و هفدهم میلادی به سرزمین های اسلامی و توطئه گسترده آنان برای سلطه بر منابع و دارایی های سرشار خاورمیانه، همواره با واکنش تند و توفنده پیشوایان اسلامی و عالمان دینی رو به رو شد و درگیری شدید و عمیقی میان فرهنگ عدالت پرور اسلام و فرهنگ…

نهضت مشروطه، محمدعلی میرزا و بمباران مجلس

در پی پیروزی نهضت مشروطه و به سلطنت رسیدن محمد علی میرزا، از جریان های دامنه دار و نا هنجار، درگیری ها و کشمکش هایی بود که میان او و مشروطه خواهان پدید آمد که به بمباران مجلس و سرکوبی خونین مجلسیان کشیده شد و دومین توطئه پشت پرده بریتانیا را برای به بیراهه کشانیدن…

تغییر ارباب و تشکیل « لژ بزرگ ایران»

فراماسون

مجموعه فراماسونری، تشکیلاتی بوده است شامل افراد نخبه کشورهای مختلف که در خدمت سیاست‌های انگلیس و در واقع در خدمت یهودی‌های ثروتمند حاکم بر انگلیس و اروپا، عمل می‌‌کرده است. در جنگ جهانی اول و دوم قرار بوده است که با محو دشمنان قدیمی یهودی‌ها- روسیه تزاری و عثمانی مسلمان و توده‌های مردم آسیا و…

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 5 آذر ۱۳۵۸

روایتی از نفوذ در جریان مشروطه-فیلم

بابیها ، بهائیها و فراماسونرها به عنوان جریانهای نفوذ نقش موثری در انحراف مشروطه داشتند.  

in nunc Donec Nullam id, fringilla libero. diam risus elit. non