ناگفته های علی اسلامی(پهلوی) بعد از 30 سال

متن پیش رو حاصل مصاحبه های دکتر سید حمید روحانی با علی(پاتریک) اسلامی(پهلوی) در پاریس است که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در پاریس در خرداد ۱۳۸۵ انجام گرفته است. علی(پاتریک) پهلوی(اسلامی) حاصل ازدواج علی‌رضا پهلوی و کریستین شلوسکی فرانسوی-لهستانی است. وی از چهار سالگی در دربار سلطنتی ایران رشد و نمو یافت اما در…

شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره(2)

در شماره های پیشین فصلنامه پانزده خرداد، در قالب چندین مقاله به موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی از سوی درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی) و بهمن حجت کاشانی پرداخته شد. همچنین در رویکردی نو، مقاله ای پیرامون خاطرات اهالی خرم‌دره، ابهر و شناط پیرامون حضور و فعالیت های بهمن حجت کاشانی در خرم‌دره، در…

شهید بهمن حجت کاشانی از نگاه راویان خرم دره

در موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی، مسئله طرواش این نوع تفکر به دربار بسیار حائز اهمیت است. امری که گرچه بعید به نظر می رسید اما به مرحله اثبات رسید و درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی)؛ فرزند علیرضا پهلوی که برای مبارزه یا رژیم پهلوی دست به اسلحه بردند. بهمن حجت کاشانی نیز از…

شهیدی که در غبار تاریخ گم شد

تاریخ معاصر ایران سرگذشت غریبی دارد، این غربت را می توان در گرایش های گوناگون تاریخ نگاری آن مشاهده کرد. جابجایی رخدادها و نقش ها، خدمت ها و خیانت ها، رنج ها و شادی ها، پیروزی ها و شکست ها و خلاصه، گفته ها و ناگفته ههای آن، بخشی از غربتی است که تاریخ این…

قیام مسلحانه علی پهلوی بر ضد محمدرضا پهلوی(قسمت آخر)

علی پهلوی پسر شاهپور علی رضا پهلوی، همراه بهمن حجت کاشانی از ناراضی های دربار و هیأت حاکمه آن روز ایران بودند که در سال ۱۳۵۰ برنامه ای را برای براندازی رژیم پادشاهی تدارک دیدند و تا مرحله برخورد مسلحانه پیش رفتند. در مقاله مندرج در شماره گذشته مطالبی پیرامون زندگی و مبارزات علی پهلوی…

قیام مسلحانه علی پهلوی علیه محمدرضا پهلوی(1)

نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در مقطعی آغاز شد که بیشتر گروه ها و سازمان های سیاسی به رژیم شاه و نظام سلطنتی وفادار بودند و هیچ گاه اندیشه براندازی در سر نداشتند و با دستاویز پاسداری از قانون اساسی مشروطه، نسبت به رژیم شاه اظهار وفاداری می کردند. اما امام خمینی با…

Donec dolor. sit nunc fringilla ipsum elementum