جواد کامور بخشایش

در موضوع حرکت های مسلحانه علیه رژیم پهلوی، مسئله طرواش این نوع تفکر به دربار بسیار حائز اهمیت است. امری که گرچه بعید به نظر می رسید اما به مرحله اثبات رسید و درباریانی چون علی اسلامی(پهلوی)؛ فرزند علیرضا پهلوی که برای مبارزه یا رژیم پهلوی دست به اسلحه بردند. بهمن حجت کاشانی نیز از جمله وابستگان به حاکمیت پهلوی بود که بعد از تحولات روحی، ظلم حاکم بر جامعه را برنتافت و به حرکت مسلحانه علیه حاکمیت پهلوی دست زد.

در شماره های پیشین فصلنامه درباره بهمن حجت کاشانی و علی اسلامی و قیام مسلحانه شان مطالبی آورده شد. جذابیت موضوع و آشنایی با زوایای پنهان و پیدای این واقعه تاریخی، گروه پژوهش را بر آن داشت با سفر به خرم دره از نزدیک با محل زندگی بهمن و افرادی که در دوره ای با او کار می کردند و نیز کسانی که شناختی نسبت به او داشتند، آشنا شوند و با آنان به گفتگو بنشینند.در این مقاله بخش هایی از خاطرات اهالی خرم‌دره، ابهر و شناط پیرامون حضور و فعالیت های بهمن حجت کاشانی در خرم‌دره گردآوری و تنظیم شده است.

نسخه کامل PDF
adipiscing dolor. dolor mi, Curabitur libero felis