سید حمید حسینی سمنانی

علی پهلوی پسر شاهپور علی رضا پهلوی، همراه بهمن حجت کاشانی از ناراضی های دربار و هیأت حاکمه آن روز ایران بودند که در سال ۱۳۵۰ برنامه ای را برای براندازی رژیم پادشاهی تدارک دیدند و تا مرحله برخورد مسلحانه پیش رفتند. در مقاله مندرج در شماره گذشته مطالبی پیرامون زندگی و مبارزات علی پهلوی ذکر شد و اکنون در این مقال به ادامه مباحث مذکور و سرانجام فعالیت های مبارزاتی علی پهلوی و بهمن حجت کاشانی پرداخته خواهد شد.

نسخه کامل PDF
mattis ultricies felis Lorem Praesent mi, mattis et, ut justo tempus