گروه پژوهش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

پس از خاموش شدن هیجان های مربوط به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر اینکه سفارت امریکا در ایران مرکز جاسوسی علیه ملت ایران و ملت های منطقه بود، اسنادی را در قالب حدود هفتاد جلد کتاب منتشر کردند که نشان می داد ادعای ایران مبنی بر خروج سفارتخانه امریکا از دایره ضوابط دیپلماتیک و اقدام به توطئه، برنامه ریزی  و مقابله با خواست های دیپلماتیک جامعه ایرانی و جاسوسی برای سرنگونی یک انقلاب مردمی و از همه مهم تر اقدام به طراحی کودتاهای متفاوت برای دخالت در امور داخلی ایران و حفظ نظام استبدادی رژیم پهلوی، ادعاهای بی وجهی نیست.

پژوهشگران معتقد به انقلاب اسلامی، هیچ گاه به صورت جدی و عمیق به اسناد لانه جاسوسی آمریکا نظر نکردند. با توجه به خلأ ایجاد شده در این زمینه، بنیاد تاریخ پژوهی در نظر دارد طی چندین مقاله، بخشی از اسناد مذکور را که مرتبط به ریشه های انقلاب اسلامی ایران است، منتشر و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این شماره سندی از جلد ۶۳(دخالت های آمریکا در ایران) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این سند درباره حمایت های آمریکا از رژیم پهلوی و نیز دلیل شکست سیاست های آمریکا در ایران صحبت شده است.

نسخه کامل PDF
elit. venenatis, efficitur. porta. tristique facilisis adipiscing justo consectetur risus