نقدی بر کتاب اوج دفاع

انقلاب اسلامی از ابتدای شکل گیری تاکنون، دارای تئوری ویژه در مبارزه علیه استبداد و سلطه بیگانگان بر ایران بوده است. اجرای همین تئوری در عرصه دفاع در برابر ارتش قدرتمند صدام و کسب پیروزی‌های بزرگ به فاصله کوتاهی پس از اشغال بخش‌های وسیعی از خاک ایران  توسط نیروهای متجاوز، نگرانی های جدی حامیان شرقی…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری (21)

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی دریافت که دیر یا زود نبرد سرنوشت ساز و آزادی بخش فلسطین به رهبری ایران و با بسیج امت اسلام آغاز خواهد شد و سرزمین مقدس فلسطین به آغوش مام میهن باز خواهد گشت. لذا صدام به مدت ۸ سال به نیابت از صهیونیست‌ها با ایران جنگید تا…

نقد کتاب « نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق»

ملی شدن صنعت نفت به خاطر فراز و نشیب هایی که در تاریخ معاصر ایران پدید آورده است. بخشی از ماندگارترین خاطرات تاریخی ایرانیان است. به دلیل اینکه  بخش زیادی از مردم و گروه های سیاسی کشور، ‌درگیر مسایل پیش و پس از این رویداد بوده اند، کتاب ها و مقاله های بسیاری .نیز در…