نامه امام خمینی (ره) به دکتر سید حمید روحانی

از دیگر رسانه ها

آرشیو مطالب

انتشارات


نهضت امام خمینی

نقدی بر مدخل امام خمینی

در دایرة المعارف تشیع

نقدی بر مدخل خمینی، روح الله

در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی


انقلاب اسلامی در مراغه


روزهای حماسه و نور


جوانان درباری و آرمانشهر


اسناد انقلاب اسلامی


روزگار قائم مقامی

نخستین پیش نویس
قانون اساسی

از جولانگاه استر تا
وادی صهیون


شوریدگی در تذبذب

نفوذ اسرائیل در عراق و

تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

انقلاب اسلامی ایران و

گروه‌های تجزیه طلب


شریعتی در دادگاه تاریخ

اسرائیلیات


اسرائیلیات تاریخی


روایت‌های ناروا

آرشیو آثار

امام خمینی

کلام امام
صحیفه امام

مقاومت فلسطین

مقالات فلسطین کتاب‌شناسی رویدادها

نقد کتاب

آرشیو

اسناد

اسناد

فصلنامه ۱۵خرداد

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانی

سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهی

مدير داخلی: مهديه مرادپور

مدير اجرايی: مهندس سيد محمود حقی

صفحه آرا: آرام بديعی دزفولی

ناشر: بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

پست الكترونيك:

۱۵khordad@iranemoaser.ir

۱۵khordad.mag@gmail.com

آدرس: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان شهيد تسليمی،

كوچه زاور، كوچه گل، كوچه دادآفرين، پلاك ۶

تلفن:   5 – 22579192

نمابر: ۲۲۷۶۱۲۶۴

صندوق پستی: ۷۳۸۵

مقالات شماره‌های پیشین

چندرسانه ای

جهت آگاهی از مطالب اینستاگرام
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
به آدرس زیر مراجعه نمایید. 

bonyad.daneshnameh

دنبال کردن