انتشارات

مورخ انقلاب اسلامی

روشنگری‌های حجت السلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی، مورخ انقلاب اسلامی

فصلنامه تخصصی در حوزه تاريخ پژوهی ايران معاصر

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانی

سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهی

مدير داخلی: مهديه مرادپور

مدير اجرايی: مهندس سيد محمود حقی

صفحه آرا: آرام بديعی دزفولی

ناشر: بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

پست الكترونيك:

۱۵khordad@iranemoaser.ir

۱۵khordad.mag@gmail.com

آدرس: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان شهيد تسليمی، كوچه زاور، كوچه گل، كوچه دادآفرين، پلاك ۶

تلفن:   ۵- ۱۹۲ ۹ ۷ ۵ ۲ ۲

نمابر: ۲۶۴ ۱ ۶ ۷ ۲ ۲

صندوق پستی: ۷۳۸۵

تاریخ شفاهی

استدیو-بنیاد

دانشنامه انقلاب اسلامی

رجعی شامل تبیین بنیادهای نظری انقلاب اسلامی و مقابله با تحریف واقعیت آرمان های انقلاب و در بر گیرنده ی ده ها مدخل مربوط به انقلاب اسلامی اعم از شخصیت ها گروه ها، جریان ها، رسانه ها، هنر و ادبیات، مفاهیم و نظریه ها، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی در حوزه های بین المللی و منطقه ای.

 • شیوه نامه

 • لیست مدخل‌ها

 • جلسات

.
📚تازه های نشر .
«انقلاب نامه» اثری جامع در بازکاوی زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران
انقلاب‌نامه جدیدترین اثر بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به قلم سهراب مقدمی ، مجموعه‌‌ای از چهارده مقاله با محوریت زمینه‌ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران است.
نویسنده این اثر مبانی فقهی حکومت اسلامی را بررسی می‌کند و به مفهوم‌شناسی تاریخی و پیشینه قانون اساسی می‌پردازد. وی گذشته تشکیلاتی روحانیت شیعه به عنوان رهبر اصلی نهضت ملت را واکاوی نموده است و ۱۵ خرداد را به عنوان پدیده حرکت‌آفرین نهضت مورد بررسی قرار داده است. مولف در این اثر صداقت امام اعلی الله مقامه‌الشریف را به مثابه اصلی سیاسی پژوهیده است و روایت‌های ناروای هواداران پهلوی و برخی شخصیت‌های برجسته غربی را مورد نقد قرار داده است.
این کتاب در ۴۰۸ صفحه توسط بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی انتشار یافته و اخیرا وارد بازار نشر شده است.
.
علاقمندان جهت تهیه کتاب می توانند به آدرس های:
«تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی، کوچه زاور، کوچه گل ، کوچه دادآفرین، پلاک۶؛ تلفن: ۲۲۵۷۹۱۹۲_۰۲۱»
«قم، خیابان گلستان، گلستان۱۶، پلاک۴۹؛ تلفن: ۳۲۹۰۴۲۳۱-۰۲۵»، «قم، چهار راه شهدا، کتابفروشی مطبوعات کیهان» مراجعه کنند.
.
📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
Iranemoaser.ir/
#نهضت_امام_خمینی 
#انقلاب
#انقلاب_۵۷ 
#کتاب
#تازه_های_کتاب 
#کتاب
#تاریخ_معاصر
. 📚تازه های نشر . «انقلاب نامه» اثری جامع در بازکاوی زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران انقلاب‌نامه جدیدترین اثر بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به قلم سهراب مقدمی ، مجموعه‌‌ای از چهارده مقاله با محوریت زمینه‌ها، رخدادها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران است. نویسنده این اثر مبانی فقهی حکومت اسلامی را بررسی می‌کند و به مفهوم‌شناسی تاریخی و پیشینه قانون اساسی می‌پردازد. وی گذشته تشکیلاتی روحانیت شیعه به عنوان رهبر اصلی نهضت ملت را واکاوی نموده است و ۱۵ خرداد را به عنوان پدیده حرکت‌آفرین نهضت مورد بررسی قرار داده است. مولف در این اثر صداقت امام اعلی الله مقامه‌الشریف را به مثابه اصلی سیاسی پژوهیده است و روایت‌های ناروای هواداران پهلوی و برخی شخصیت‌های برجسته غربی را مورد نقد قرار داده است. این کتاب در ۴۰۸ صفحه توسط بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی انتشار یافته و اخیرا وارد بازار نشر شده است. . علاقمندان جهت تهیه کتاب می توانند به آدرس های: «تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی، کوچه زاور، کوچه گل ، کوچه دادآفرین، پلاک۶؛ تلفن: ۲۲۵۷۹۱۹۲_۰۲۱» «قم، خیابان گلستان، گلستان۱۶، پلاک۴۹؛ تلفن: ۳۲۹۰۴۲۳۱-۰۲۵»، «قم، چهار راه شهدا، کتابفروشی مطبوعات کیهان» مراجعه کنند. . 📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی Iranemoaser.ir/ #نهضت_امام_خمینی #انقلاب #انقلاب_۵۷ #کتاب #تازه_های_کتاب #کتاب #تاریخ_معاصر
.
✒خاطره نگاشت
.
در سال‏هاى ۴۳ تا ۴۸ دوران افشاى تدريجى انقلاب سفيد و اوج‏گيرى مبارزات بر عليه آن بود روحانيون مترقى ايران بيش از هروقت ديگر در مبارزات مردم شركت نمودند، تظاهرات وسيع برعليه قرارداد كاپيتولاسيون، يادبود روز تاريخى ۱۵ خرداد ۴۲ و بالاخره سخنرانی عده كثيرى از آنان كه در افشاى ماهيت رژيم بوده، در اعتلاى جنبش دموكراتيك اين دورۀ ايران مؤثر بود. نتيجه طبيعى اين فعالیت ها در شعار تظاهرات دانشجويان در ۷ آذرماه ۱۳۴۹ ظاهر گرديد. اين شعارها كه عبارت بودند از: مرگ برسپيدى انقلاب، دهقانان در سايه انقلاب نابود شدند، مستعمره بودن ديگر بس است، درمقام مقايسه با شعار سال ۴۱ دانشجويان كه میگفتند: «اصلاحات ارضى بله ـ ديكتاتورى شاه نه» چگونگى افشاى «انقلاب سفيد» را بيش از پيش روشن می سازد .
طبق گزارشى كه آن روز از منابع مورد اعتماد به امام درنجف رسيد و ما نيز در جريان آن قرار گرفتيم، تنها رهبرى كه اسم او را دانشجوها در تظاهرات دانشگاه آورده و براى او شعار داده بودند، امام بود و هيچ شعار كمونيستى و ليبراليستى نيز داده نشده بود .
رژيم شاه براى پايان دادن به اين حركت دانشجوها دانشگاه را تا پنجم دى ماه آن سال تعطيل اعلام كرد و نيمه اول سال تحصيلى را اصلاً به حساب نياورد، صدها دانشجو را به زندان و سربازخانه‏ ها گسيل داشت و كارزار تبليغاتى شديدى بر ضد دانشجوها به‏ پا داشت .
به نظرم رسيد رهبر نهضت اسلامى ايران را نشايد كه در برابر این حركت دانشجويان بی تفاوت بماند و آنان را در مبارزه برضد «انقلاب سفيد» مورد حمايت قرار ندهد و به بردبارى فرانخواند. از اين رو، به حضور امام در نجف رفتم و دربارۀ حركت دانشجويى آذرماه ۴۹ و تأثير مثبت آن در جامعه، توضيحاتى دادم و لزوم پشتيبانى از آنان را خاطرنشان كردم .
 امام در پاسخ فرمود: من از حركت اخير دانشجويان كاملاً اطلاع دارم و آن را تحسين مى‏كنم، منتها از اين بيم دارم كه هرگونه تأييدى از طرف من، موجب تشديد مجازات آنهايى شود كه از دانشگاه اخراج شده‏ اند و در زندان به سر میبرند، از اين‏رو، از تأييد رسمى نسبت به آنان خوددارى كردم، بخصوص آنكه در ميان شعارهاى خودشان اسم مرا برده‏ اند و دستگاه جبار ايران سعى دارد كه با منتسب كردن آنان به من، مجازات آنان را تشديد كند، لذا صدور اعلاميۀ مستقل دربارۀ حركت اخير دانشجويى را به مصلحت نمیدانم لكن در اعلاميه‏اى كه بنا دارم در موسم حج براى حجاج بفرستم حتماً از آنان پشتيبانى و حمايت خواهم كرد. .
📚نهضت امام خمینی جلد ۱، سید حمید روحانی .
📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
Iranemoaser.ir/
. ✒خاطره نگاشت . در سال‏هاى ۴۳ تا ۴۸ دوران افشاى تدريجى انقلاب سفيد و اوج‏گيرى مبارزات بر عليه آن بود روحانيون مترقى ايران بيش از هروقت ديگر در مبارزات مردم شركت نمودند، تظاهرات وسيع برعليه قرارداد كاپيتولاسيون، يادبود روز تاريخى ۱۵ خرداد ۴۲ و بالاخره سخنرانی عده كثيرى از آنان كه در افشاى ماهيت رژيم بوده، در اعتلاى جنبش دموكراتيك اين دورۀ ايران مؤثر بود. نتيجه طبيعى اين فعالیت ها در شعار تظاهرات دانشجويان در ۷ آذرماه ۱۳۴۹ ظاهر گرديد. اين شعارها كه عبارت بودند از: مرگ برسپيدى انقلاب، دهقانان در سايه انقلاب نابود شدند، مستعمره بودن ديگر بس است، درمقام مقايسه با شعار سال ۴۱ دانشجويان كه میگفتند: «اصلاحات ارضى بله ـ ديكتاتورى شاه نه» چگونگى افشاى «انقلاب سفيد» را بيش از پيش روشن می سازد . طبق گزارشى كه آن روز از منابع مورد اعتماد به امام درنجف رسيد و ما نيز در جريان آن قرار گرفتيم، تنها رهبرى كه اسم او را دانشجوها در تظاهرات دانشگاه آورده و براى او شعار داده بودند، امام بود و هيچ شعار كمونيستى و ليبراليستى نيز داده نشده بود . رژيم شاه براى پايان دادن به اين حركت دانشجوها دانشگاه را تا پنجم دى ماه آن سال تعطيل اعلام كرد و نيمه اول سال تحصيلى را اصلاً به حساب نياورد، صدها دانشجو را به زندان و سربازخانه‏ ها گسيل داشت و كارزار تبليغاتى شديدى بر ضد دانشجوها به‏ پا داشت . به نظرم رسيد رهبر نهضت اسلامى ايران را نشايد كه در برابر این حركت دانشجويان بی تفاوت بماند و آنان را در مبارزه برضد «انقلاب سفيد» مورد حمايت قرار ندهد و به بردبارى فرانخواند. از اين رو، به حضور امام در نجف رفتم و دربارۀ حركت دانشجويى آذرماه ۴۹ و تأثير مثبت آن در جامعه، توضيحاتى دادم و لزوم پشتيبانى از آنان را خاطرنشان كردم . امام در پاسخ فرمود: من از حركت اخير دانشجويان كاملاً اطلاع دارم و آن را تحسين مى‏كنم، منتها از اين بيم دارم كه هرگونه تأييدى از طرف من، موجب تشديد مجازات آنهايى شود كه از دانشگاه اخراج شده‏ اند و در زندان به سر میبرند، از اين‏رو، از تأييد رسمى نسبت به آنان خوددارى كردم، بخصوص آنكه در ميان شعارهاى خودشان اسم مرا برده‏ اند و دستگاه جبار ايران سعى دارد كه با منتسب كردن آنان به من، مجازات آنان را تشديد كند، لذا صدور اعلاميۀ مستقل دربارۀ حركت اخير دانشجويى را به مصلحت نمیدانم لكن در اعلاميه‏اى كه بنا دارم در موسم حج براى حجاج بفرستم حتماً از آنان پشتيبانى و حمايت خواهم كرد. . 📚نهضت امام خمینی جلد ۱، سید حمید روحانی . 📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی Iranemoaser.ir/

جهت آگاهی از مطالب اینستاگرام
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

به آدرس زیر مراجعه نمایید. 

bonyad.daneshnameh

دنبال کردن