مورخ انقلاب اسلامی

روشنگری‌های حجت السلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی، مورخ انقلاب اسلامی

فصلنامه تخصصی در حوزه تاريخ پژوهی ايران معاصر

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانی

سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهی

مدير داخلی: مهديه مرادپور

مدير اجرايی: مهندس سيد محمود حقی

صفحه آرا: آرام بديعی دزفولی

ناشر: بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

پست الكترونيك:

۱۵khordad@iranemoaser.ir

۱۵khordad.mag@gmail.com

آدرس: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان شهيد تسليمی، كوچه زاور، كوچه گل، كوچه دادآفرين، پلاك ۶

تلفن:   ۵- ۱۹۲ ۹ ۷ ۵ ۲ ۲

نمابر: ۲۶۴ ۱ ۶ ۷ ۲ ۲

صندوق پستی: ۷۳۸۵

تاریخ شفاهی

استدیو-بنیاد

دانشنامه انقلاب اسلامی

رجعی شامل تبیین بنیادهای نظری انقلاب اسلامی و مقابله با تحریف واقعیت آرمان های انقلاب و در بر گیرنده ی ده ها مدخل مربوط به انقلاب اسلامی اعم از شخصیت ها گروه ها، جریان ها، رسانه ها، هنر و ادبیات، مفاهیم و نظریه ها، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی در حوزه های بین المللی و منطقه ای.

  • شیوه نامه

  • لیست مدخل‌ها

  • جلسات

.
🔻صدام مشابه همان برخوردی که رضاخان با عزاداری ها کرد هم در عراق با شیعیان انجام داد. در حدودای سال۵۱، ۵۲ بود که عزادارای ها ممنوع اعلام شد، اتفاقا مقارن با اربعین هم بود که از طرف بعثی ها فرمان مقابله با راهپیمایی ها صادر شد. یادم است همان آخرین سال جمعیت بسیار زیادی- بیشتر از سال های قبل- آمدند.در نتیجه بعثی ها با توپ و تانک کربلا را محاصره کردند ..حتی هواپیمای جنگی آمد. با سرعت وحشیانه دیوار صوتی را شکاندند  تا جایی که باد هواپیما مردم را مثل برگ درخت به اینطرف و آنطرف پرت می کرد، بعد هم عده ای را دستگیر و اعدام کردند، همان باعث شد که سال بعد حضور در راهپیمایی ها کمرنگ شود تا وقتی که صدام رفت..و الان هم که رسیدیم به دوران معاصر. 🔺در طول تاریخ هیچگاه نتوانستند این مسیر را مسدود کنند. بلکه بالعکس کاری کردند که اگر یک دوره ای ۱۰ هزار نفر یا ۱۵ هزار نفر می رفتند، الان شدند ۲۰ میلیون نفر.. ابدا نمی توان راه امام حسین(علیه السلام) را با تهدیدها بست. 
بخشی از سخنرانی حجه الاسلام سید حمیدروحانی پیرامون اربعین حسینی ، ۱۳۹۷/۸/۱۴
.
📍بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
Iranemoaser.ir/
#نهضت_عاشورا 
#نهضت_امام_خمینی 
#امام_خمینی 
#اربعین
#عراق
#صدام
#رضاخان
#تاریخ_معاصر
. 🔻صدام مشابه همان برخوردی که رضاخان با عزاداری ها کرد هم در عراق با شیعیان انجام داد. در حدودای سال۵۱، ۵۲ بود که عزادارای ها ممنوع اعلام شد، اتفاقا مقارن با اربعین هم بود که از طرف بعثی ها فرمان مقابله با راهپیمایی ها صادر شد. یادم است همان آخرین سال جمعیت بسیار زیادی- بیشتر از سال های قبل- آمدند.در نتیجه بعثی ها با توپ و تانک کربلا را محاصره کردند ..حتی هواپیمای جنگی آمد. با سرعت وحشیانه دیوار صوتی را شکاندند تا جایی که باد هواپیما مردم را مثل برگ درخت به اینطرف و آنطرف پرت می کرد، بعد هم عده ای را دستگیر و اعدام کردند، همان باعث شد که سال بعد حضور در راهپیمایی ها کمرنگ شود تا وقتی که صدام رفت..و الان هم که رسیدیم به دوران معاصر. 🔺در طول تاریخ هیچگاه نتوانستند این مسیر را مسدود کنند. بلکه بالعکس کاری کردند که اگر یک دوره ای ۱۰ هزار نفر یا ۱۵ هزار نفر می رفتند، الان شدند ۲۰ میلیون نفر.. ابدا نمی توان راه امام حسین(علیه السلام) را با تهدیدها بست. بخشی از سخنرانی حجه الاسلام سید حمیدروحانی پیرامون اربعین حسینی ، ۱۳۹۷/۸/۱۴ . 📍بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی Iranemoaser.ir/ #نهضت_عاشورا #نهضت_امام_خمینی #امام_خمینی #اربعین #عراق #صدام #رضاخان #تاریخ_معاصر
. روزنامه کیهان در روز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۴۱، در صفحه اول خود با حروف درشت نوشته بود:«طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در دولت به تصویب رسیده و امروز منتشر شده به زنان حق رأی داده شده.»
.
🔸️ شاه در جهت اجرای نقشه های استعماری به دنبال کسب وجه و جایگاه در میان مردم بود از این رو موضوع حق رأی به بانوان را پیش کشید،عنوان فریبنده ای که بهانه ای بیش نبود و هدف عمده، حذف قید «اسلام» از شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود که به این وسیله راه برای سایر فرقه ها خاصه بهایی ها تسهیل شود. لذا برای تسهیل امر، قید «قرآن» را نیز از قسم نامه برداشته و جمله«کتاب آسمانی» را به جای آن گذاشته بودند.
. 🔸امام که تغییر و تحول های سطح عالی کشور و مقامات دولتی همانند ظاهر شدن علی امینی در صحنه سیاست و روی کار آمدن مهره دیگری به نام اسدالله علم، فعالیت چشمگیر حزب وابسته به صهیونیسم بهائیت را در مرکز به خوبی پیش بینی می کرد در ماه رمضان سال (۱۳۴۰ شمسی) یعنی حدود هفت ماه قبل از تصویبنامه در حالیکه بسیاری از مقامات روحانی بی خبر از سیاست و نا آگاه فریفته و امیدوار به دولت علی امینی شده بودند که از اطرافیان موثق امام نقل شده بود که امام سخت آشفته و پریشان بودند و اظهار کرده بودند که در آتیه نزدیکی خطرات سهمگینی از سوی رژیم متوجه اساس اسلام و استقلال کشور خواهد شد.
.
پ.ن فیلم بخشی از سخنرانی امام خمینی در جمع بانوان درباره حضور زنان در جامعه و  تفاوت آن در دوره پهلوی ، ۱۹ فروردین ۱۳۶۳
.
📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی
Iranemoaser.ir/
#نهضت_امام_خمینی 
#امام_خمینی 
#آزادی
#زنان
#پهلوی
#تاریخ_بخوانیم 
#تاریخ_معاصر
. روزنامه کیهان در روز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۴۱، در صفحه اول خود با حروف درشت نوشته بود:«طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در دولت به تصویب رسیده و امروز منتشر شده به زنان حق رأی داده شده.» . 🔸️ شاه در جهت اجرای نقشه های استعماری به دنبال کسب وجه و جایگاه در میان مردم بود از این رو موضوع حق رأی به بانوان را پیش کشید،عنوان فریبنده ای که بهانه ای بیش نبود و هدف عمده، حذف قید «اسلام» از شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود که به این وسیله راه برای سایر فرقه ها خاصه بهایی ها تسهیل شود. لذا برای تسهیل امر، قید «قرآن» را نیز از قسم نامه برداشته و جمله«کتاب آسمانی» را به جای آن گذاشته بودند. . 🔸امام که تغییر و تحول های سطح عالی کشور و مقامات دولتی همانند ظاهر شدن علی امینی در صحنه سیاست و روی کار آمدن مهره دیگری به نام اسدالله علم، فعالیت چشمگیر حزب وابسته به صهیونیسم بهائیت را در مرکز به خوبی پیش بینی می کرد در ماه رمضان سال (۱۳۴۰ شمسی) یعنی حدود هفت ماه قبل از تصویبنامه در حالیکه بسیاری از مقامات روحانی بی خبر از سیاست و نا آگاه فریفته و امیدوار به دولت علی امینی شده بودند که از اطرافیان موثق امام نقل شده بود که امام سخت آشفته و پریشان بودند و اظهار کرده بودند که در آتیه نزدیکی خطرات سهمگینی از سوی رژیم متوجه اساس اسلام و استقلال کشور خواهد شد. . پ.ن فیلم بخشی از سخنرانی امام خمینی در جمع بانوان درباره حضور زنان در جامعه و تفاوت آن در دوره پهلوی ، ۱۹ فروردین ۱۳۶۳ . 📍بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی Iranemoaser.ir/ #نهضت_امام_خمینی #امام_خمینی #آزادی #زنان #پهلوی #تاریخ_بخوانیم #تاریخ_معاصر

جهت آگاهی از مطالب اینستاگرام
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

به آدرس زیر مراجعه نمایید. 

bonyad.daneshnameh

دنبال کردن