مورخ انقلاب اسلامی

روشنگری‌های حجت السلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی، مورخ انقلاب اسلامی

فصلنامه ۱۵ خرداد

فصلنامه تخصصی در حوزه تاريخ پژوهی ايران معاصر

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحانی

سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهی

مدير داخلی: مهديه مرادپور

مدير اجرايی: مهندس سيد محمود حقی

صفحه آرا: آرام بديعی دزفولی

ناشر: بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

پست الكترونيك:

۱۵khordad@iranemoaser.ir

۱۵khordad.mag@gmail.com

آدرس: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان شهيد تسليمی، كوچه زاور، كوچه گل، كوچه دادآفرين، پلاك ۶

تلفن:   ۵- ۱۹۲ ۹ ۷ ۵ ۲ ۲

نمابر: ۲۶۴ ۱ ۶ ۷ ۲ ۲

صندوق پستی: ۷۳۸۵

کتاب نهضت امام خمینی

تازه های نشر

تاریخ شفاهی

استدیو-بنیاد

دانشنامه انقلاب اسلامی

رجعی شامل تبیین بنیادهای نظری انقلاب اسلامی و مقابله با تحریف واقعیت آرمان های انقلاب و در بر گیرنده ی ده ها مدخل مربوط به انقلاب اسلامی اعم از شخصیت ها گروه ها، جریان ها، رسانه ها، هنر و ادبیات، مفاهیم و نظریه ها، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی در حوزه های بین المللی و منطقه ای.

  • شیوه نامه

  • لیست مدخل‌ها

  • جلسات

.
✒پرسشی که اینجا مطرح است، سکوت مرموز و معنادار حامیان و مدافعان سینه چاک دولت در برابر شایعه مستند ارتباط پشت پرده شیخ حسن روحانی با مقامات صهیونیستی است که در برخی از رسانه­ های برون مرزی و در فضای مجازی درون مرزی بارها مطرح شده است. این دولتخواهان بی ­قرار که از یک سریال، این گونه از خود بی ­خود می­ شوند و با جار و جنجال و گرد و غبار ساختگی و تبلیغاتی تلاش دارند دولت را از هرگونه پیرایه ای تبرئه کنند، چگونه است پیرامون گزارشها و سندهایی مبنی بر ارتباط سری و فوق سری آقای رئیس ­جمهور با مقامات رژیم صهیونیستی و مشاوره­ ای که در جهت به چالش کشیدن امام به آنها داده است، دم فروبسته و سکوت پیشه کرده اند و خود را به نشنیدگی زده اند؟! ...
.
✔بخشی از یادداشت حجه الاسلام سیدحمید روحانی .
✔متن کامل یادداشت را درسایت بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به آدرس زیر  بخوانید
.
Iranemoaser.ir/
#امام_خمینی
#دولت
#دولت_امید
#گاندو
#نفوذ
#جاسوس
#آمریکا
#اسرائیل
#تاریخ_معاصر
. ✒پرسشی که اینجا مطرح است، سکوت مرموز و معنادار حامیان و مدافعان سینه چاک دولت در برابر شایعه مستند ارتباط پشت پرده شیخ حسن روحانی با مقامات صهیونیستی است که در برخی از رسانه­ های برون مرزی و در فضای مجازی درون مرزی بارها مطرح شده است. این دولتخواهان بی ­قرار که از یک سریال، این گونه از خود بی ­خود می­ شوند و با جار و جنجال و گرد و غبار ساختگی و تبلیغاتی تلاش دارند دولت را از هرگونه پیرایه ای تبرئه کنند، چگونه است پیرامون گزارشها و سندهایی مبنی بر ارتباط سری و فوق سری آقای رئیس ­جمهور با مقامات رژیم صهیونیستی و مشاوره­ ای که در جهت به چالش کشیدن امام به آنها داده است، دم فروبسته و سکوت پیشه کرده اند و خود را به نشنیدگی زده اند؟! ... . ✔بخشی از یادداشت حجه الاسلام سیدحمید روحانی . ✔متن کامل یادداشت را درسایت بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی به آدرس زیر بخوانید . Iranemoaser.ir/ #امام_خمینی #دولت #دولت_امید #گاندو #نفوذ #جاسوس #آمریکا #اسرائیل #تاریخ_معاصر

جهت آگاهی از مطالب اینستاگرام
بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

به آدرس زیر مراجعه نمایید. 

bonyad.daneshnameh

دنبال کردن