نقدی بر حاشیه‌نگاری تاریخی حسین دهباشی بر خاطرات حسین نصر

سید حسین نصر

یکی از مهم‌ترین گام‌های جدی در مسیر دستیابی به شناخت صحیح تاریخی، تکیه بر منابع و داده‌هایی است که از دو ویژگی صحت و کفایت برخوردار باشد. جدیت در امر کفایت داده‌ها، تاریخ‌پژوه را به جنب و جوش وادار می‌کند تا هر جا که احتمال وجود داده‌ای را می‌دهد حضور یابد و به ثبت و…

جایگاه فلسطین و مسئله صهیونیسم در اندیشه و مبارزات آیت‌الله طالقانی

آیت الله طالقانی

بنیان‌های فکری و اعتقادی آیت‌الله طالقانی در مورد قوم یهود و مسئله فلسطین را می‌توان در دو حوزه مورد بررسی قرار داد؛ حوزه اول تفاسیری است که ایشان از قرآن به‌خصوص سوره بقره داشتند و حوزه دوم اقدامات و سخنرانی‌های ایشان درباره رژیم صهیونیستی و فلسطین می‌باشد. ایشان با توجه به سیر تاریخی و نص…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 26 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 25 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 31 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوی اسلامی ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲5 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲4 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ شهریور ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲2 شهریور ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۲ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۲ شهریور ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲ شهریور ۱۳۵۸ حضور امام خمینی در مجلس ترحیم آیت الله طالقانی امام خمینی امروز در مجلس ترحیم آیت الله طالقانی در مسجد اعظم قم شرکت کردند. در این مراسم آیات عظام سید محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب الدین مرعشی…

commodo Lorem suscipit accumsan massa libero elit. facilisis fringilla nec ultricies