چهل سال پیش در چنین روزی: ۱5 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱5 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۵ مرداد ۱۳۵۸ پیام امام خمینی به ملت ایران برای تأسیس صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب امام خمینی امروز طی پیامی از مردم ایران دعوت کردند تا در تأسیس صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب مشارکت کنند. در…

چهل سال پیش در چنین روزی: 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  8 مرداد ۱۳۵۸ انتشار نشریه پیام شهید اولین شماره روزنامه پیام شهید به مدیریت شیخ محمد منتظری صبح امروز منتشر شد. این نشریه که خود را سخنگوی توده های میلیونی مسلمان ایران، مسلمانان جهان، مستضعفین جهان، ایران، فلسطین، لبنان،…

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  6 مرداد ۱۳۵۸ معرفی نامزدهای جامعه پزشکان دانشگاه شیراز برای مجلس خبرگان قانون اساسی جامعه پزشکان دانشگاه شیراز امروز اسامی نامزدهای خود را برای شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی به این شرح اعلام کرد: آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب،…

چهل سال پیش در چنین روزی: 31 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 31 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۱ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳۱ تیر ۱۳۵۸ حکم امام خمینی به شورای انقلاب اسلامی برای تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر امام خمینی طی حکمی شورای انقلاب اسلامی را مأمور تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر کردند….

چهل سال پیش در چنین روزی: 30 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 30 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۳۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۳۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۳۰ تیر ۱۳۵۸ توضیح حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای درباره عدم شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی به نمایندگی از نهضت آزادی ایران در شماره امروز روزنامه جمهوری اسلامی از سوی حجت الاسلام خامنه ای توضیحی در خصوص عدم…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲8 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۸ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸ تیر ۱۳۵۸ نظرات اصلاحی آیت الله العظمی مرعشی نجفی درباره پیش نویس قانون اساسی در شماره امروز روزنامه اطلاعات نظرات اصلاحی آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مورد پیش نویس قانون اساسی منتشر شد. (اط ۲۸/۴، ص ۱۰)…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲7 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۷ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۷ تیر ۱۳۵۸ یادداشت اعتراض آیت الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به اردوکشی های خیابانی مرتبط با پرونده محمدرضا سعادتی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در یادداشتی در شماره امروز کیهان با اشاره به اردوکشی های خیابانی صورت گرفته…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۶ تیر ۱۳۵۸ درخواست بازاریان تهران برای اعمال اصلاحات مورد نظر آیت الله خوانساری در پیش نویس قانون اساسی جدید بیش از ۱۲ هزار نفر از تجار و اصناف بازار تهران با امضاء طوماری که به مقامات مسئول ارائه…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ تیر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 10 تیر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۰ تیر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ تیر ۱۳۵۸