چهل سال پیش در چنین روزی: ۲6 فروردین ۱۳۵۸

اطلاعات 26 فروردین 1358

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۶ فروردین ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲5 فروردین ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۵ فروردین ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۵ فروردین ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 8 اسفند 1357

8 اسفند 57

تصویر روزنامه اطلاعات ۸ اسفند ۱۳۵۷: نقش حساس‌تر برای طالقانی در انقلاب تصویر روزنامه کیهان ۸ اسفند ۱۳۵۷: سند سری توطئه شاه علیه امام

چهل سال پیش در چنین روزی: 24 بهمن 1357

24 بهمن 57

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۴ بهمن ۱۳۵۷: شوروی و امریکا رژیم انقلاب را شناختند تصویر روزنامه کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۵۷: تصفیه اساسی ارتش آغاز شد   پیام آیت الله سید محمود طالقانی در مورد سقوط کاخ نیاوران و تصرف آن به دست مردم قصر نیاوران خانه ظلم، آشیانه فساد و تباهی، لانه جاسوسی و نوکری به…