از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نیره قوی

در حوزه مطالعات «سیاست تطبیقی» که امروزه یکی از گرایش های مهم تاریخ اندیشه ها و نظام های سیاسی می باشد، تطبیق نظام های سیاسی و مبانی تئوریک الگوهای حکومتی جایگاه ویژه ای دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران که از دستاوردهای جدید نظام های سیاسی در دوران معاصر می باشد، حاصل تأملات سیاسی فقهای شیعه و گرانقدرترین ثمره انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) است.

مبانی تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشینه های تاریخی آن در معارف دینی از جمله مباحثی است که در دهه های اخیر کمتر بدان پرداخته شده است. در مقاله پیش رو، نویسنده با تحلیل تحول مفهومی و تاریخی امور حسبه در متون اسلامی، اهمیت آن را به عنوان یکی از مبانی نظری مهم شکل ‌گیری نظام جمهوری اسلامی بررسی کرده است. جایگاه امور حسبه در شکل‌گیری فقه سیاسی و تأثیر فقه سیاسی در پایه‌ریزی نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلامی، از جمله مباحث این مقاله است که نویسنده به صورت اجمالی بدان پرداخته است.

نسخه کامل PDF
commodo at eleifend Curabitur non suscipit Sed Aenean velit,