تجدید عهدی با آرمان های مردم در بازخوانی شعارها و دیوار نوشته های دوران انقلاب

زهرا نامدار

برای شناخت ماهیت انقلاب اسلامی، یافتن متون اصیلی که خالی از حب و بغض ها باشد، کار دشواری است. در این میان خالص ترین متن دگرگونی های بزرگ اجتماعی را باید از طریق بازخوانی شعارهای آن جستجو کرد. شعارها اندیشه هایی هستند که در نهضت های اجتماعی بر زبان مردم جاری می شوند و تمامی نهضت های اجتماعی با شعار آغاز می شوند. شعارهای فراگیر تابلوی معرفی آرمان ها، اهداف، بینش ها و گرایش های یک نهضت اجتماعی است. در این مقاله سعی شده است شعارها و دیوارنوشته های دوران انقلاب مورد بررسی و بازخوانی قرار بگیرد، تا از این طریق بخشی از آرمان ها، بینش ها و گرایش های اجتماعی مردم انقلابی ایران شناسایی شوند.

نسخه کامل PDF
ut risus. dolor. venenatis ipsum dolor eleifend felis vel, sem,