اصلاحات ارضی، نابودی اقتصاد کشاورزی و از بین رفتن امنیت غذایی ایران در دوران پهلوی

دکتر حجت سلیماندارابی

تجددطلبی و ترقی خواهی ایران در حساس‌ترین دوران تاریخ، به جای اینکه متوجه توسعه انسانی، توسعه روستایی، توسعه علمی و غیره گردد با سیاست های جاهلانه رژیم مشروطه سلطنتی پهلوی، به دنبال رفع اختلاف ظاهری ایرانی های با اروپایی ها بود. کلاه گذاشتن بر سر مردان و چادر برداشتن از سر زنان و محروم کردن زنان، دختران و معلمانی که دوست داشتند با حجاب به مدرسه بروند و ده ها روش نابخردانه دیگر چه تأثیری در توسعه انسانی ایران داشت؟ آماهارهای رسمی این دوره نشان می دهد که بسیاری از زنان ایران و خانواده های اصیل برای حفظ ناموس، عفت و شرافت خود، محروم شدن از سواد و فعالیت های اجتماعی را به برهنگی ترجیح دادند. به دنبال سلسله مقالات پیشین، نویسنده در این مقاله در پی تشریح و تبیین حوزه عملکرد دو نظام جمهوری اسلامی و مشروطه سلطنتی در توسعه روستایی است.

توسعه روستایی از این جهت مبنای بررسی های این بخش قرار گرفت که ایران دوره قبل از انقلاب با برخورداری از بافت روستایی بیشترین خسارت ها را در سیاست های توسعه نامتناجس رژیم پهلوی تحمل کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دغدغه های اصلی نظام جمهوری اصلی پر کردن شکاف بسیار عمیقی بود که از جنبه توسعه انسانی و اجتماعی بین شهر و روستا وجود داشت. رژیم پهلوی با سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به طور کلی جامعه روستایی و بنیادهای اقتصاد کشاورزی ایران را نابود کرد.

نسخه کامل PDF
adipiscing Praesent Curabitur quis suscipit et, sit diam mattis nec