علی علوی سیستانی

غرب جدید در سه مرحله متوالی و هر بار با چهره‌ای متفاوت وارد ایران شده‌است: در مرحله نخست، از اولین عصرصفویه تا ابتدای قاجار و یا چهره تبلیغی ـ مسیحی، در مرحله دوم، از ابتدای قاجار تا آستانه نهضت مشروطه و با چهره سیاسی، نظامی و اقتصادی، و در نهایت در مرحله سوم، از آستانه مشروطه تا کمی پس از آن و با چهره فکری ـ نرم‌افزاری. موضع عالمان شیعه با هر کدام از چهره‌های غرب، موضعی مناسب با همان چهره بود.

این جریان با چهره فکری- نرم‌افزاری غرب در سه مرحله و هربار به شیوه‌ای متفاوت روبه‌رو شده است: گزارش آن، نخست به شکل توصیفی گام دوم، نگرش انتقادی و نهایتاً در گام سوم به تأسیس طرح و برنامه در برابر آن می‌پردازد. این نوشته به اجمال به نگرش انتقادی عالمان دینی به غرب(گام دوم) می پردازد که بیشتر به عصر نهضت مشروطه مربوط است.

نسخه کامل PDF
risus. dictum diam accumsan dolor. ipsum ut Curabitur velit, quis,