«پاسخ به یک پرسش بنیادی»

دکتر حجت سلیماندارابی

پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی در ایران یکی از مباحث مورد توجه در موضوعات پیرامونی انقلاب اسلامی است. پاسخ به این پرسش اگر چه پاسخ به عملکردهای یک نظام سیاسی در یک دوره مشخص است اما پاسخ به تبعات و پیامدهای حضور مذهب در سیاست نیز می باشد. روش این مقاله در پاسخ به این پرسش بنیادی، معطوف به جنبه های ایجاب حضور دین در حوزه عمومی که پاره ای از متفکران متمرکز در این جنبه ها هستند، میانه چندانی ندارد.

این مقاله به دنبال آن است که با توجه به یک جامعه آماری مشخص که دارای باورها، گرایش ها، خواسته ها، آرمان ها، نیاز ها، استعدادها و امکانات سطحی می باشند، پیامدهای حاکمیت دو نظریه انقلابی و نظام های برآمده از این نظریه را به چالش بکشد. برای پاسخ گویی به پرسش مقاله بایستی دست به مقایسه و تطبیق زد و به باور نویسنده علمی ترین و منطقی ترین مقایسه، مقایسه رژیم نهضت مشروطه با رژیم انقلاب اسلامی است که به صورت مفصل به دلایل انجام این مقایسه و تشریح آن ذیل این مقاله پرداخته خواهد شد.

نسخه کامل PDF
commodo libero. commodo non ut dolor odio venenatis dapibus