با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش‌ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون رویدادها و جریان های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، ضعف حافظه آقای منتظری و چگونگی شناخت راه حق از باطل در فتنه سال ۱۳۸۸ مطرح شده که بدانها پاسخ داده شده است.

نسخه کامل PDF
in leo Lorem felis Donec consequat.