جستاهاریی در آفت شناسی انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته

دکتر مظفر نامدار

در این مقاله جریانات حاکم بر تحولات تاریخ معاصر ایران طی یکصد ساله اخیر از سه منظر تقلید گرایی، تأویل گرایی و همچنین اصول گرایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و با این نگاه نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین تحولات انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده مقاله در این نوشتار بر این باور است در جریان انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ تقلید گرایان و تأویل گرایان عصر جمهوری اسلامی  خطای اسلاف خود را تکرار  کرده بودند و با این اعتقاد که دموکراتیزه کردن جامعه دیگر مشروعیت انقلابی امام خمینی و منابع سنتی شریعت، کارآمدی نداشته و باید به دنبال مشروعیت عقلانی و قانونی که مبنای جمهوریت ایران است بود اما با انتخابات سوم تیر ۱۳۸۴ تمامی محاسبات این دو گروه نقش بر آب شد.

نسخه کامل PDF
felis in tempus ultricies et, elit. id non nec felis elementum