بازخوانی مبانی جنبش های کاذب اجتماعی در دو دهه اخیر در ایران بر اساس اسناد تاریخی)

در سه دهه گذشته، نظام جمهوری اسلامی همواره از داخل و خارج مورد تهاجم قرار گرفته و ایستادگی کرده است. هرچه از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشت مخالفان این نظام فهمیدند از مبارزه رودر رو به نتیجه ای نخواهند رسید لذا آنچه امروز نظام ما را تهدید می کند، در درون جریان های مدعی انقلاب و اسلام باید جست وجو کرد؛آنهایی که برای رسیدن به قدرت به مرکز نظام می تازند و از درون مغز و هسته را پوچ می کنند. اکنون انقلاب اسلامی نیز در معرض چنین خطری قرار گرفته است.

افرادی که از ابتدای این نهضت با اندیشه‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی مبارزه می‌کردند و اندیشه‌های امام را مغایر با دموکراسی، حقوق بشر، تجدد و… می دانستند اکنون چگونه می‌توان باور کرد که مدافع آرمان‌های ملت ایران و حافظ انقلاب اسلامی باشند. آیا می توان باور کرد که این افراد مطرود و رانده شده و ساده لوح که بیت آنان لانه قاتلین، منافقین و جاسوسان امریکا بوده است، دلسوز انقلاب اسلامی، امام خمینی و ملت ایران در آیند و خود را منجیان کشور قالب کنند؟! در نوشتار پیشرو مبانی جنبش های کاذب اجتماعی در دو دهه اخیر در ایران از منظر آنچه که در بالا بدان اشاره شد مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

نسخه کامل PDF
ut fringilla Donec id adipiscing facilisis