دوآقای منتظری در دو چهره

دکتر سیدحمید روحانی

یکی از ویژگی های بارز امام خمینی(س) پیش بینی بسیاری از رویدادها و در مقام پیشگیری برآمدن از برخی حوادث ناگوار بود.پیش بینی حرکت های اسلام ستیزانه شاه در عین حالی که محمدرضاپهلوی تظاهر به اسلام پناهی داشت، پیش بینی خطر نفوذ صهیونیسم در همه شئون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ایران در حالی که هیچ گونه سند و نشانه ای از روابط پشت پرده و محرمانه شاه با رژیم صهیونیستی وجود نداشت و… از جمله این پیش بینی ها بود.

یکی از موارد حساس، خطرناک و سرنوشت سازی که امام  با دید ژرف نگرانه و تیزبینانه خود، آن را دریافت و به رویارویی با آن برخاست، جریان رخنه و نفوذ لیبرال ها، منافقان و جاسوس های بین المللی در بیت آقای منتظری و تأثیرگذاری بر روی او بود. امام با آنکه درآن روز نشانه آشکاری از تاثیرپذیری آقای منتظری از منافقین و گروهک های به اصطلاح « ملی – مذهبی» در دست نبود، به این واقعیت پی برد که دشمن در بیت آقای منتظری لانه کرده و از ساده لوحی و زودباوری او بهره برده و بر آنند نقشه ها و توطئه های خود را به دست او پیش ببرند و راه انقلاب اسلامی را به بن بست بکشانند. نویسنده در این مقاله در صدد است تا بخش های دیگری از کتاب خاطرات منسوب به حسینعلی منتظری را مورد نقد و بررسی قرار دهد و از این طریق شخصیت واقعی حسینعلی منتظری و وابستگان بیت او از جمله مهدی هاشمی را آشکار سازد.

نسخه کامل PDF
Aliquam vel, ipsum Donec dolor. libero sit pulvinar ultricies at