تأویل های باطل در عمل و دعوی بی گناهی در گفتار

دکتر سید حمید روحانی

بررسی خاطرات منسوب به آقای منتظری در جهت روشن نمودن خلاف واقع بودن برخی مطالب آن، طی چندین شماره از فصلنامه ۱۵ خرداد انجام گرفته است. در فصل های گذشته گوشه هایی از تناقض‌گویی ها و تحریف های موجود در کتاب خاطرات، تا حدودی بازگو شد، نویسنده در این فرگرد نیز بخش های دیگری از شیوه های تحریف به کار رفته در این خاطرات دنبال می کند و نادرستی های آن با بهره گیری از موضع گیری آقای منتظری در دورانی که در رأس قدرت بود و اختیارات نامحدودی داشت، متذکر می شود.

از جمله موارد تحریف شده در این مقاله، وارد کردن اتهام دروغگویی و سیاست بازی به امام خمینی در جنگ ایران و عراق و برخورد با ملل دیگر است. امید است آنهایی که چشم حقیقت بین دارند، به آنچه زیر عنوان خاطرات، از زبان آقای منتظری گفته شده است با دیده بصیرت بنگرند و به دور از حب و بغض های حزبی، فامیلی، جناحی، مریدی و مرادی و امثال این آفات درباره آن قضاوت کنند.

نسخه کامل PDF
non porta. libero mattis ut elit. Praesent leo