رضا رمضان نرگسی

یکی از دوران های تاریک تاریخ ایران زمین، دوره سلطنت پهلوی اول و دوم می باشد که ایران وضعیتی نیمه مستعمره داشت. در این دوران به لحاظ فرهنگی، ایران در بدترین وضعیت خود به سر می برد و تلاش می شد میراث های فرهنگی ایران نابود شود و فرهنگ غرب جایگزین آن گردد. یکی از سنت های فرهنگی و مذهبی این مرز و بوم، مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) است که رضاشاه پهلوی در نظر داشت، در مسیر تغییرات فرهنگی گسترده خود، آن را تغییر دهد. نویسنده در این مقاله بر آن است تا سیر حوادث و چگونگی انجام آن و مقاومت ملت مسلمان ایران در پاسداری از این سنت اصیل شیعی به اختصار مورد بررسی قرار دهد.

نسخه کامل PDF
diam ultricies tempus felis libero risus sed Donec ut dolor tristique nec