گفتگوی حاضر حاصل مباحث چند ساعته ای است که در تاریخ ۲۷/۸/۸۳ با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محمد علی فتح اللهی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا)، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای داود مهدی زادگان(عضو تحقیقاتی گروه اندیشه سیاسی اسلام پژوهشگاه مذکور و نویسنده تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر) و آقای دکتر مظفر نامدار(رئیس گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی) برگزار گردید.

برخی از سوال ها و مباحث مطروحه در این جلسه عبارتند از: ۱-مراد از چالش های نظری در حوزه نظریه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی چیست؟ ۲-آیا انقلاب اسلامی یک پدیده محلی و بومی یا یک پدیده فرامنطقه ای و جهانی است؟ ۳-آیا انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب سنتی، مدرن یا یک انقلاب پسامدرن است؟۴- آیا انقلاب اسلامی علیه مدرنیته و مظاهر آن بود علیه مدرنیسم و ایدئولوژی های آن؟ و …

نسخه کامل PDF
nunc massa non commodo quis Praesent id libero elit. justo nec ut